Intrekken


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... kan ook zijn dat u onze beslissing verkeerd heeft begrepen. In beide gevallen kunt u uw bezwaar intrekken. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan legt onze medewerker uit hoe het verder gaat. 2. De ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... krijgen om hun persoonsgegevens te verwerken. Ook moeten betrokkenen deze toestemming weer kunnen intrekken. Tenslotte kan de AP “phishing”-aanvallen uitvoeren. Dat betekent dat aantallen ...

3. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... werknemers, was gedaald. Per 1 januari 2004 is de Wet Samen afgeschaft. Achtergrond van het intrekken van de wet is dat de beoogde bewustwording nu is bereikt, aldus het kabinet. Haar taak ...

4. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wel is er dan een boete verschuldigd wegens het niet tijdig nakomen van de aanzegverplichting. Het intrekken van het aanbod is overigens alleen mogelijk als aan de aanvaarding voor de werknemer ...

5. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... dat de werkgever, wanneer de (fiscale) wetgeving wijzigt, de regeling overeenkomstig kan intrekken of aanpassen. Administratie aanpassen Werkgevers die voor de werkkostenregeling (WKR) ...

6. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers met een beperking in dienst te nemen. Met het intrekken van het wetsvoorstel voor de WWNV vervalt voor de werkgever een argument om meer ...

7. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... burgerservicenummers opvraagbaar De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mocht aanvullende bijstand intrekken omdat betrokkenen weigerden hun buitenlandse identificatienummer af te geven. Een ...

8. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... te maken Uiterlijk per 1 december wegwerken van de achterstanden in de beoordeling van contracten Intrekken van de Wet DBA en het laten herleven van de VAR (Bron: Tweede Kamer, 4 okt. 2016) Pas ...

9. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de nationale rechter een A1-verklaring1 kan intrekken in geval van fraude (arrest Altun e.a., C-359/16). Dit arrest ging om een Bulgaarse ...

10. Discriminatie   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... PVV Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht ...

11. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... zieke AOW’er van 13 naar 6 weken per 1-7-2023 Opzegtermijn is beperkt tot 1 maand Intrekken conceptbesluit werken na de AOW Instemming Kamers met Wet werken na de AOW-gerechtigde ...

12. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... krijgen om hun persoonsgegevens te verwerken. Ook moeten betrokkenen deze toestemming weer kunnen intrekken. Tenslotte kan de AP “phishing”-aanvallen uitvoeren. Dat betekent dat aantallen ...

13. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... vastgesteld in 2017 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten Bewijs uit Turkije ook geldig bij intrekken bijstand Amper onderzoek naar bijstandsfraude Turken Europese regels werken ...

14. Inleiding   1 januari 2012
24 mei 2024  |  , , , , , ,
... voldoen aan alle eisen, die later bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Toelating intrekken bij arbeidsmarktdiscriminatie Voor inleners geldt dat zij per 1 januari 2026 alleen nog ...

15. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... voor eerlijk werk overtreden, riskeren sluiting van hun zaak. De gemeente kan hun horecavergunning intrekken en eventuele vergunningen voor het openen van nieuwe zaken weigeren. Dat is het ...

16. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... In het ernstigste geval kan dit leiden tot intrekking van het erkend referentschap en het intrekken van de verblijfsvergunning van de werknemer. Wilt u meer weten van de procedure voor ...

17. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... is mag het eigenlijk geen belangrijke nieuwe besluiten nemen. Maar in dit geval gaat het om intrekken van al bestaande beleidsplannen, is de redenering. (Bronnen: Volkskrant en NOS, 1 juni ...

18. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
18 juni 2024  |  , , , , , ,
... Werkgevers moeten de or ruim op tijd schriftelijk informeren over het vaststellen, wijzigen of intrekken van een uitvoeringsovereenkomst. Initiatiefrecht De or mag op eigen initiatief de ...

19. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Afzien van het verlof In de Wet Arbeid en Zorg staat dat je je ouderschapsverlof kunt wijzigen of intrekken bij onvoorziene omstandigheden (artikel 6:6). Daarbij kun je denken aan een ...

20. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... tussen pensioenfondsen en verzekeraars in ogenschouw nemen." De brief van Koolmees betreft het intrekken van het voorstel van Wet fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. (Bron: VVP, 18 jun. ...

21. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Akkoord verhoging AOW-leeftijd 2010 Problemen Pensioenakkoord sociale partners juni 2011 Tegemoetkomingen Tegengestelde meningen Akkoord over pensioen zware beroepen Eerste Kamer stemt in ...

22. Privégebruik leaseauto   8 maart 2010
25 mei 2021  |  , , , ,
... Belastingdienst jaagt op leaserijders Bezwaarschriften privégebruik auto van de zaak niet intrekken Naslag Fiscus vraagt parkeergegevens niet meer op Vakantiekilometers met auto van de ...

23. Referendum   2 november 2017
6 januari 2019  |  , ,
... negeren Kritiek om referendum te negeren Referendum afluisterwet komt er Kabinet kan referendumwet intrekken zonder referendum Wat je moet weten over het Wiv-referendum Experts uiten forse kritiek ...

24. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
... is 10 mei 2016. (Bron: Rijks Overheid, 14 apr. 2016) Het kabinet kan het Nederlanderschap intrekken van mensen die deelnemen aan de jihad. Daarvoor is geen strafrechtelijke veroordeling ...

25. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... onderstaande alinea Verlofreglement. Ziek tijdens vakantie Kan een werknemer zijn vakantiedagen intrekken vanwege ziekte? Als een werknemer vlak voor of tijdens zijn vakantie ziek wordt, dan ...


Bekijk items: 1 tot 25 (48 totaal)