Allochtonen


1. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... geboren personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, worden in deze definitie niet tot allochtonen gerekend maar tot autochtonen. In het integratiebeleid etnische minderheden van de ...

2. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... Nederland opnieuw sterk toe. De stijging was het grootst bij bijstandsontvangers en niet-westerse allochtonen. Ramingen duiden op een verdere toename in 2013. De uitkomsten staan beschreven in ...

3. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... is dat onhoudbaar.” “Werkgevers moeten ook afspraken willen maken over mantelzorg, werk voor allochtonen* en duurzame inzetbaarheid van werknemers.” *Lees voor allochtoon inwoner met ...

4. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... sterfgevallen te compenseren. In de toekomst telt de Nederlandse bevolking meer ouderen en meer allochtonen. De afgelopen drie jaar werden er steeds minder kinderen geboren. Vooral jonge paren ...

5. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... van ouderen te voorkomen. Volgens een onderzoek dat Den Haag heeft laten uitvoeren, hebben meer allochtonen* gesolliciteerd dan vorig jaar. In de eerste helft van 2016 was bijna een derde van ...

6. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... door Meer dan de helft van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder Meer jongeren, vrouwen, allochtonen in pensioenbesturen Naslag Tweede Kamer neemt pensioenonderzoek in ontvangst Bouwen ...

7. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... kwartaal t.o.v. het eerste kwartaal 2009 toe van 4,4 tot 4,8 procent. De kredietcrisis raakt allochtonen extra zwaar, de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen steeg in dezelfde ...

8. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  , ,
... gelijke geschiktheid een voorkeur uitspreken voor een bepaalde groep sollicitanten, zoals vrouwen, allochtonen of chronisch zieken en gehandicapten. Anno 2012 is er geen overheidsbeleid dat stelt ...

9. Historie   27 februari 2013
22 maart 2017  |  , , ,
... wordt onderverdeeld in westerse allochtoon en niet-westerse allochtoon. Onder westerse allochtonen wordt volgens het CBS verstaan: personen afkomstig uit Europa (uitgezonderd Turkije), ...

10. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
... rookvrij Meer mensen met werkstress, jonge werknemers grootste risicogroep Meer jongeren, vrouwen, allochtonen in pensioenbesturen Jongeren en schulden Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet ...

11. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... dit er zijn. Uit het onderzoek blijkt dat vooral onder de oudere ouderen, oudere niet-westerse allochtonen en gescheiden vrouwen zich relatief veel huishoudens bevinden met een zwakke ...

12. Stage   2 april 2014
6 november 2023  |  , , , , , , , , ,
... dat ze de problematiek herkent. (Bron: De Telegraaf, 11 feb. 2015) Discriminatie bij vinden stage Allochtonen in Nederland lopen niet alleen tegen discriminatie aan bij het zoeken van een baan, ...

13. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  ,
... De 349 duizend Surinamers, 150 duizend Antillianen en nog ruim 813 duizend overige niet-westerse allochtonen in Nederland krijgen geen eigen gezicht in deze Kamer. 70-plussers blijven ...

14. Zorgverzekering (inleiding)   12 november 2011
27 september 2020  |  , , , , , , ,
... Jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld. (Bron: CBS, 16 okt. 2015) Uitgaven In 2012 ...

15. Werkloosheid allochtonen 2x zo groot als autochtonen   4 februari 2012
4 februari 2012  | CBS  | Fred Barkhuis  | ,
In 2011 waren 13,1% niet-westerse allochtonen werkloos en westerse allochtonen 7,1%. De werkloosheid onder autochtonen is daarentegen 4,2%. Wel erg grote verschillen!

16. Werkloosheid onder allochtonen steeds hoger   22 juli 2012
26 juli 2012  | ANP  | Fred Barkhuis  | , ,
In 2012 neemt de werkloosheid onder allochtone jongeren van 15 tot 25 jaar in snel tempo toe. Terwijl de werkloosheid onder autochtone jongeren in het eerste kwartaal van dit jaar naar 10 procent ...

17. Meer jongeren, vrouwen, allochtonen in pensioenbesturen   20 februari 2015
23 februari 2015  | FNV  | Fred Barkhuis  | 
De FNV vindt het belangrijk dat er een breed draagvlak is in de besturen. Voor dat draagvlak is diversiteit heel belangrijk. Alle groepen in de maatschappij moeten zich vertegenwoordigd voelen in ...

18. Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt   22 maart 2015
23 maart 2015  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | 
Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Meer dan de helft van de migranten van buiten de EU zit thuis zonder betaald werk. De hoge werkloosheid ...

19. Definitieve uitslag verkiezingen 2017 en bijzonderheden   22 maart 2017
23 maart 2017  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
... buiten de randstad wonen, niet-hoog opgeleiden, Surinamers, Antillianen en overige niet-westerse ...

20. Den Haag stapt over op anoniem solliciteren   4 november 2016
7 november 2016  | Dichtbij.nl  | Fred Barkhuis  | , , ,
Wanneer iemand in de eerste helft van dit jaar solliciteerde bij de gemeente Den Haag, maakten ambtenaren de naam, de geboorteplaats en het geboorteland onleesbaar op de sollicitatiebrief en het ...

21. Discriminatie bij vinden stage   23 mei 2015
27 mei 2015  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis  | 
Allochtonen in Nederland lopen niet alleen tegen discriminatie aan bij het zoeken van een baan, maar ook wanneer zij op zoek zijn naar een stageplaats. Zo moeten allochtone studenten vaker ...

22. Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8   21 november 2016
22 november 2016  | CBS  | Fred Barkhuis  | , ,
Basisschoolleerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond scoren gemiddeld lager op de Centrale Eindtoets dan kinderen met een westerse of Nederlandse achtergrond. Red.: Heeft het ...

23. Integratie verloopt moeizaam   24 november 2014
26 november 2014  | CBS  | Fred Barkhuis  | 
In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren. Dit laat het CBS zien in het Jaarrapport Integratie 2014. Onderwijs speelt ...

24. Somber beeld arbeidsmarktpositie migrantengroepen   13 maart 2014
14 maart 2014  | SCP  | Fred Barkhuis  | 
Het SCP meldt in haar jaarrapport over 2013 onder meer: • De werkloosheid is ruim drie keer zo hoog onder niet-westerse migranten (16%) dan onder autochtonen (5%) en • Van de niet-westerse ...

25. Stijging werkloosheid niet-westerse allochtone jongeren   25 september 2012
27 september 2012  | Forum  | Fred Barkhuis  | , ,
Onder autochtone jongeren ligt het percentage werklozen rond de 9 procent, onder allochtone jongeren 29 procent. De stijging komt voor een aanzienlijk deel door de grote stijging van de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (28 totaal)