Salaris


1. Salaris   20 maart 2009
30 augustus 2020  |  , , ,
Inhoud Verschil tussen salaris, loon en inkomen Betaling Primaire arbeidsvoorwaarden Taboe Corona en eenzijdige loonsverlaging Naslag Verschil tussen salaris, loon en inkomen De begrippen salaris, ...

2. Salarisadministrateur   29 april 2014
24 april 2020  |  , , , , , , ,
... tabellen 2015 Rekenvoorschriften en Herleidingsregels 2015 NIRPA komt met nieuwe EVC-procedure salarisadministrateur Wanneer accountant? Verbeteringen Herleidingsregels 2015 van ...

3. Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)   5 maart 2014
9 januari 2024  |  , , , , ,
... om te werken, kunnen gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dat houdt in dat 30% van het salaris als vergoeding wordt betaald en niet wordt belast en ook niet premieplichtig is. Daardoor ...

4. Salarisverlaging   20 maart 2009
24 augustus 2020  |  , , , , ,
... werknemer verplicht Normen en regels Collectieve loonsverlaging geen uitzondering Pensioen Salaris in 2013 gemiddeld met 6 procent gedaald Loondump Bereidheid tot loonoffer neemt af Oudere ...

5. Aanvangssalaris   20 maart 2009
11 januari 2019  |  , ,
Inhoud Arbeidsovereenkomst Aanloopschalen Minimumloon Kan je het aanvangssalaris verhogen? Startsalaris Heineken te hoog Arbeidsovereenkomst Een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst is het ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Veranderen van ...

7. 5 Praktische tips voor werkgevers   29 april 2016
29 april 2016  |  , ,
... ervaring met de WKR in combinatie met het aanbieden van leuke interessante extra’s, naast het salaris, voor werknemers. Het ‘Nationaal WKR Onderzoek’ dat Effectmeeting in opdracht van ...

8. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... van de SO-afdrachtvermindering vallen. Omdat hier sprake kan zijn van onterechte staatssteun, de salariskosten voor een bepaalde groep werkgevers daalt namelijk, moet er ook getoetst worden of ...

9. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... is dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de kleinere productiviteit Een werkgever die ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... met speciale leestekens verkeerd zijn weergegeven. Dit is inmiddels opgelost. (Bron: UWV, SalarisNet, 19 mrt. 2018) Werkzoekende 50-plusser omgeschoold naar de techniek Talent4Service, ...

11. Administratie   12 maart 2018

... komst van een nieuwe werknemer. Daarna moet bericht over de nieuwe werknemer worden gegeven aan: salarisadministratie, afdeling financiën, ICT, huishoudelijke dienst en de beveiligingsdienst. ...

12. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Een ouder voorbeeld uit 1994/1995: CAO’s worden niet verbindend verklaard indien het laagste salaris(schaal) qua de hoogte niet samenvalt met het minimumloon. De regering acht(te) dit ...

13. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... dan zal het deel AOW-premie binnen de belasting in 25 jaar tijd oplopen tot 35 procent van het salaris. Meer algemene informatie en de geschiedenis van de AOW is onder meer te vinden op de ...

14. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ondernemingen in voor de verwerking van persoonsgegevens. Denk daarbij aan het laten verwerken van salarissen of een extern bureau dat uw e-mailmarketing of telefonische verkoop verzorgt, maar ook ...

15. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... van chatbots* kan kandidaten gevraagd worden of ze interesse hebben en, bijvoorbeeld, of hun salarisindicatie in lijn is met de functie (Bron: MT, 28 dec. 2017) *Een chatterbot, chatbot of ...

16. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... Vakantietoeslag, een 13e maand en (soms) zelfs opgebouwde vakantie-uren kunnen tegelijk met het salaris maandelijks worden uitgekeerd, dit komt veel voor bij werknemers1 die per uur worden ...

17. Andries Bongers   31 augustus 2015
... op pagina 6/10 Meer informatie over Andries F. Bongers Publicaties in BG magazine Publicaties Salarisrendement Laatste opinies Functioneringsgesprekken hebben we afgeschaft; het werkte niet | ...

18. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
... rekening nemen, het overige deel wordt door de werknemer betaald via inhoudingen op zijn bruto salaris, hij betaalt hierover dus geen loonbelasting. Zie voor meer informatie subrubriek ...

19. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... van eventuele proeftijd (afhankelijk van lengte contract) Werkdagen, werktijden en werklocatie Salaris, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte (70% of meer?) Vergoeding van kosten ...

20. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... Indeling arbeidskosten Een vaak gebruikte 3-deling van de arbeidskosten is: directe loonkosten: salaris, vakantietoeslag en winstuitkeringen; indirecte loonkosten: pensioenkosten, reiskosten, ...

21. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... een minimum van 5%. Wat vinden de werknemers? De arbeidsmarkttoeslag is een vast onderdeel van het salaris geworden, wordt al jaren maandelijks uitgekeerd als procentuele opslag op het salaris, is ...

22. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... het loon van één naar twee jaar door te betalen; in het tweede jaar is maximaal 70% van het salaris tot aan het maximale premieloon toegestaan; 2004: Er treedt een nieuw Schattingsbesluit ...

23. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... in het eerste ziektejaar 100% en in het tweede ziektejaar 70% is. Let op de sterke salaristerugval bij de IVA-uitkering van het salaris ad € 90.000 (IVA-uitkering is nu nog maar ...

24. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... recht op volledige betaling vakantie-uren Jurisprudentie: In tweede ziektejaar 70 procent van het salaris Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst MKB Nederland ...

25. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling salaris en vakantietoeslag Onderzoek Gevaar doorbetaling 100% Truc Loonkorting vakantieverlof ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 084 totaal)