Quick scan personeelsregelingen    SOM 


Quick scan Belonen en Arbeidsvoorwaardenstructuur

Datum laatste wijziging: 24 december 2018  |  Trefwoorden: Beloningsstrategie, Arbeidsvoorwaardenregeling, Beloningsstructuur, Onderscheidend werkgeverschap

 

Is de beloning rechtvaardig?

Met andere woorden: kan uw manier van belonen alle kritiek doorstaan?
Belangrijk aspect van de beloning is de rechtvaardigheid  t.o.v. de markt (wat betalen ze elders), interne verhouding, de bijdrage aan het succes van de onderneming, persoonlijke prestatie etc.
Bij de introductie van een nieuwe of aangepaste beloningsstructuur zal de nadruk moeten liggen op evenwichtigheid en persoonlijke invloed op carrière en beloning.
 
In onderstaand overzicht hebben we de belangrijkste uitgangspunten weergegeven, die de basis zullen zijn voor een gestructureerd arbeidsvoorwaardenbeleid.
 
Redelijk Afspiegeling wat elders betaald wordt, benchmarken
Realistisch Passen binnen budget
Rationeel Juiste argumenten, zwaarte, afbreukrisico
Relatief In evenwicht met andere functies
Rechtvaardig In verhouding met de individuele prestatie
Raadplegen Informeren, adviseren


Introductie van een nieuwe arbeidsvoorwaardenstructuur
De basis voor een nieuwe structuur moet de strategie en doelstellingen van de onderneming zijn.
Afhankelijk daarvan dienen functiebeschrijvingen, carrièrepaden, salarisschalen e.d. beschreven te worden.
De huidige, wellicht summiere gegevens en uitgangspunten, kunnen als basis dienen voor strategisch belonen en onderscheidend werkgeverschap.
Ook zal een uitdaging in een carrièrepad, vertaald moeten worden in de stijging van het salaris, afhankelijk van de ontwikkeling van de medewerker. 
E.e.a. zou kunnen resulteren, dat medewerkers boven of onder de gaan schaal verdienen. Na verloop van tijd kan dat worden rechtgetrokken.
Verder zullen er beslissingen genomen moeten worden of de indexatie (prijscompensatie) in de schalen wordt verwerkt en ook, of juist niet in de salarissen. En of indexatie ook samenhangt met het resultaat van de onderneming.
Komen bonussen “on top off”,  of wordt een deel van het salaris daarvoor gereserveerd, met een mogelijkheid van een “overscore”?
 
Project beschrijven en kosten
Afhankelijk van de noodzaak om bepaalde zaken aan te passen, zal er een projectplan/functioneel ontwerp moeten worden beschreven en per onderdeel een begroting van kosten. Vanuit onze rijke ervaring kunnen de partners van HR-kiosk BV en Merknemers u een passend voorstel maken.
 
Heeft u een concrete vraag of wilt u eens kennismaken, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:



 Quick scan personeelsregelingen    SOM