Vrijwillig


1. Vrijwillige brandweer   20 maart 2009
10 december 2019  |  , , , , ,
... brandweerman onbelast Belaste vergoedingen Afhankelijk van de functie kent de regeling voor de vrijwillige brandweer een • jaarvergoeding; • uurbedragen voor oefeningen en cursussen; • ...

2. Vrijwillige verzekeringen (tabellen)   31 januari 2011
30 november 2021  |  , , ,
Bedragen 1 januari 2022 Ziektewet, WW, WAO en WIA Premiepercentages vrijwillige verzekeringen 2022 Premie 2021 2022 WAO 7,03% 7,05% WIA 7,81% 7,89% WW 1,90% 1,90% Ziektewet - Ziektewet voor ...

3. Vrijwilligers   20 maart 2009
14 februari 2021  |  , , , ,
Inhoud Definities Vrijwilligersuren aftrekbaar van inkomstenbelasting? Meerdere activiteiten Urenregistratie Reiskostenvergoeding Collectieve verzekering Giftenaftrek Vrijwilligerswerk doorgeven ...

4. Vrijwilligerswerk (tabellen)   20 februari 2019
19 oktober 2021  |  , , ,
2019 en 2020 Maximum bedragen (onbelast) Per jaar: € 1.700 Per maand: € 170 Per uur: € 2,75 Bron: Belastingdienst Ga terug naar subrubriek Vrijwilligers.

5. Werkloosheid (vrijwilligerswerk)   6 januari 2015
7 september 2019  |  , , ,
Inhoud Vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV Nalevingscampagne UWV dwarsboomt vrijwilligerswerk Regels WW-ers vrijwilligerswerk 2015 Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk tijdens ...

6. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... huishouding en thuiszorg, eigen bijdrage Zorgverzekeringswet, wettelijk verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico. Drempelbedrag Het drempelbedrag voor specifieke zorgkosten is ...

7. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... tot 18 jaar is de minimumleeftijd van personeel in horeca- en slijtlokaliteiten inclusief barvrijwilligers in (sport)kantines (Bron: NRC, 18 juni 2013). De leeftijdsverhoging gaat uiterlijk ...

8. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de wet inzichtelijk te maken voor kleine partijen als sportclubs, mkb’ers en zzp’ers. ‘Vrijwilligersverenigingen die niks bijzonders doen met persoonsgegevens hoeven er veel minder ...

9. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... Samen met het Platform ‘Breda voor iedereen, gastvrij en toegankelijk’, ondernemers, partners, vrijwilligers en Zet is er hard gewerkt aan een betere toegankelijkheid van de stad. De prijs is ...

10. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... met Stichting Lezen & Schrijven, een pilot waarbij medewerkers worden gekoppeld aan een taalvrijwilliger die samen met hen werkt aan hun taalvaardigheid. "Laaggeletterdheid is een serieus ...

11. Anw-hiaatpensioen   18 juli 2012
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Vrijwillige verzekering Uitkering tot bereiken AOW-gerechtigde leeftijd Premie Vrijwillige verzekering Het Anw-hiaatpensioen is een vrijwillige verzekering die de gevolgen ondervangt van de ...

12. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... aan zich te binden, de regeling geldt voor zo’n 23% van de werknemers. De toeslag is een vrijwillige betaling, die de werkgever op elk moment kan stoppen als er geen grond meer is voor ...

13. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Voor zware beroepen komt pensioen te laat Inkomen uit arbeid naast IVA-uitkering IVA en vrijwilligerswerk Wordt een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op de IVA-uitkering Vervroegde ...

14. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
20 december 2021  |  , , , , , , , ,
... achteruit, in het tweede jaar betaalt het UWV het loon. Om dat te bekostigen betalen werkgevers op vrijwillige basis een premie, de overheid komt over de brug met een bedrag van 20 miljoen euro ...

15. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... langer dan twee jaar Werknemer wordt (opnieuw) ziek tijdens verrichten van passende arbeid Vrijwillige verlenging loondoorbetaling WGA-premie verhalen op werknemers Na twee jaar ziekte ...

16. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
22 februari 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een ambtelijke aanstelling (benoeming) een wettelijke verplichting, zoals vroeger de dienstplicht vrijwilligerswerk Er zijn verschillende soorten dienstbetrekkingen: echte dienstbetrekking ...

17. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
22 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... tenzij het gevaarlijk werk, nachtdienst of werk door niet-leidinggevenden in de mijnbouw betreft; vrijwilligerswerk; beroepssporters; wetenschappelijke onderzoekers; gezinshuisouders; ...

18. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... met de werknemer zal hij tot een akkoord moeten komen. Daarbij is het belangrijk dat de werknemer vrijwillig en uitdrukkelijk instemt met de aanpassing van zijn arbeidsvoorwaarden. Hij moet de ...

19. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... uitgevoerd door een bedrijfsarts, eventueel in dienst van een Arbodienst. Deelname aan de PAGO is vrijwillig*. Alleen als de werknemer dit wil, bespreekt hij de uitkomst van het onderzoek met de ...

20. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... beslissende stem om de griepprik in het preventie- en verzuimbeleid op te nemen. De griepprik is vrijwillig en kost de werknemer niets. Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers ...

21. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... kunnen krijgen, ook mensen die niet in loondienst zijn. ZZP-ers, mantelzorgers en ook bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terechtkunnen bij een ‘arbeidsarts’ voor advies en begeleiding bij ...

22. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... voor projecten die armoede en schulden bestrijden. “Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik ...

23. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... de leden van het amateurgezelschap naar de aard van hun werkzaamheden kunnen worden beschouwd als vrijwilligers; de individuele leden in 2009 geen hogere gage ontvingen dan € 150 per maand en ...

24. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... Regeling asielzoekers Blijven is meedoen Vluchtelingen welkom op de werkvloer Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel beoordeeld Knelpunten inburgeringsexamen Vervolg 'Blijven ...

25. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... van BHV-organisatie verzameld. 42 Organisaties (o.a. RET, Shell en Heinz) in 9 branches, van vrijwilligersorganisaties tot aan fabrieken hebben beschreven hoe zij hun interne noodhulp hebben ...


Bekijk items: 1 tot 25 (339 totaal)