Wao


1. WAO- of WGA-premie   20 maart 2009
25 maart 2021  |  , ,
Inhoud Van drie naar twee premies WAO/WIA Eigenrisicodrager WGA Langere openstelling vrijwillige WIA-verzekering kost werkgevers extra geld WGA-premie zelf berekenen WGA-lasten verhalen op ...

2. WAO-excedent   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... wordt berekend, is gemaximeerd. Werknemers met een hoger dagloon ontvangen over het meerdere geen WAO-uitkering. Ook voor deze financiële terugval - het WAO-excedent of -bovenwettelijk - kon men ...

3. WAO-gat   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , , ,
Verschil tussen WAO-uitkering en vervolguitkering Het verschil tussen de loongerelateerde WAO-uitkering en de vervolguitkering wordt het WAO-gat of WAO-hiaat genoemd. Veel werknemers hadden dit ...

4. Uitkeringen ZW, Wet Wajong, WAZO, WW en WAO/WIA   23 februari 2011
13 maart 2018  |  , , ,
... op uitkeringen en de premie op grond van de ZW, Wet Wajong, Wet arbeid en zorg (WAZO), WW en WAO/WIA zijn vrijgesteld. De uitkeringen zijn wel belast. De zogenaamde 'omkeerregel'. Aanspraken ...

5. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)   20 maart 2009
1 juni 2018  |  , ,
Inhoud WAO opgevolgd door WIA Loondervingsuitkering. Vervolguitkering WAO-gat WAO-excedent Herkeuring Brugbaan Verkorte wachttijd WAO afgeschaft bij loondoorbetaling UWV wil basisarts inzetten ...

6. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... Voorbeelden zijn pensioen, een eenmalige uitkering bij ontslag en aanspraken op grond van de WW en WAO/WIA; de aanspraak is geheel of gedeeltelijk vrijgesteld, de uitkeringen zijn geheel of ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... een opleiding die men bij het UWV kan aanvragen. Proefplaatsing Als een werkgever iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wil nemen of een werkzoekende die ...

8. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Stopt de WW-uitkering dan wordt het vakantiegeld na de laatste betaling uitgekeerd. Wajong-, WIA-, WAO of WAZ-uitkering, betaling vakantiegeld samen met de uitkering op 23 mei 2015. Stopt de ...

9. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... een te ontvangen (netto) bedrag, ook kan de subsidie betrekking hebben op een vermindering van de WAO/WIA- en WW-premies. Subsidies komen onder meer uit het ESF (Europees Sociaal Fonds). * Het ...

10. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. Het maakt daarbij niet uit of de nabestaande een WAO-uitkering ontvangt of niet (wel van belang voor de hoogte van de uitkering).] Europa Als de ...

11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... zitten, krijgen € 1.700 meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. En voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering € 950 ruimer. De tegemoetkoming ...

12. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing en in ...

13. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... afloop van de bezetting is blijven voortbestaan; 1967 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) treed op 1 juli 1967 in werking. In de WAO werd het onderscheid tussen risque professionel ...

14. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... } 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201602004006008001 000 2002: WAO: 798,2 duizend Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen WAZ Wajong WAO WIA x 1 000 Wijziging ...

15. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... werkhervatting Beleving werkgevers loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Verkorte wachttijd WAO afgeschaft bij loondoorbetaling Re-integratie ex-werknemer in het buitenland ...

16. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van onder meer het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO) en de Ziektewet (ZW). Belangrijke veranderingen waren toen: de loondoorbetalingsverplichting ...

17. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... - ook wel invaliditeitspensioen genoemd - in een eenmalige uitkering of een aanvulling op de WAO/WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 70% van het loon dat gemiddeld in de laatste drie jaar ...

18. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te bevorderen. Uiteindelijk zal dit beleid tot lager verzuim en minder instroom in de WIA/WAO moeten leiden. De wet legt de werkgever een zorgplicht op de drie genoemde gebieden zo goed ...

19. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De aanspraken op grond van de Ziektewet, de WW, de WAO/WIA behoren ook niet tot de gage. Kostenvergoedingsbeschikking Ingeval een artiest veel ...

20. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... zitten, krijgen € 1.700 meer per jaar dan in het regeerakkoord was afgesproken. En voor WAO'ers in een instelling wordt de uitkering € 950 ruimer. De tegemoetkoming ...

21. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... risicodrager zijn voor de WW, daalt van 0,78% (2019) naar 0,68% in 2020. Deze basispremie voor WAO/WIA stijgt voorlopig van 6,46% (2019) naar 6,79%. Daarboven komt nog de uniforme opslag ...

22. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
1 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... overwerk, ploegendienst, consignatie, woon-werkverkeer, dienstreizen; verzekeringen: pensioen, WAO/WIA-excedent, ziektekosten, molest; werkgeverspremies sociale verzekeringen: WAO/WIA, en WW; ...

23. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Dit geldt ook voor ex-werknemers die niet (meer) in aanmerking komen voor een uitkering als de WW, WAO/WIA of Anw. Mensen van wie het AOW-pensioen wordt gekort (bijvoorbeeld omdat ze jaren in het ...

24. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

25. BRAVO   6 november 2010
9 maart 2017  |  ,
... leefstijl te verbeteren (onder meer bij Fortis). Reductie van het ziekteverzuim, afname instroom WAO/WIA, beter functioneren c.q. hogere productie, gezonder ouder worden zijn het gevolg. De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (156 totaal)