Onbetaald verlof

Datum laatste wijziging: 5 december 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Geen wettelijke basis
  2. Even tussenuit
  3. Belastingdienst onduidelijk over opbouw pensioen tijdens onbetaald verlof
  4. Onbetaald verlof en sociale verzekeringen
  5. Inkomensafhankelijke regelingen
  6. Overige afspraken
  7. Werkgever moet onbetaald verlof voor stage toestaan

Geen wettelijke basis

Er zijn vormen van verlof waarbij de wet heeft nagelaten de werkgever te verplichten deze dagen door te betalen, als de werkgever wel moet doorbetalen is dat vaak tot aan het maximum dagloon. Voorbeelden van wettelijk onbetaald verlof zijn het adoptieverlof, langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof en mantel of palliatief verlof. Bij CAO of bedrijfsregeling kunnen aanvullende (bovenwettelijke) regelingen bestaan. En voor sommige verlofsoorten bestaat er recht op een uitkering (adoptieverlof), subsidie (mantel of palliatief verlof) of belastingkorting (ouderschapsverlof). Een samenvatting van alle verlofsoorten is te vinden in subrubriek Overzicht verlof- en vakantiedagen.

Even er tussenuit

Er bestaat geen wettelijk recht om buiten de verlofregelingen die in de Wet arbeid en zorg worden genoemd verlof op te nemen. Werknemers kunnen - buiten het gestelde van de levensloopregeling* - er niet zomaar tussenuit. Keurt een werkgever een dergelijk verzoek toch goed, dan zal de loonbetaling mogen worden gestaakt. Ook is het mogelijk - zeker bij een langere verlofperiode - dat tijdens het onbetaalde verlof geen vakantiedagen en vakantietoeslag worden opgebouwd, geen pensioen¹ wordt opgebouwd et cetera.

* De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft (zie subrubriek Levensloopregeling).

¹ Er zijn pensioenregelingen waarbij de pensioenopbouw gedurende de verlofperiode gewoon doorgaat, het pensioenreglement moet in deze uitkomst bieden. Als die mogelijkheid er niet is, kan misschien een afspraak (schriftelijk vastleggen!) tussen werkgever en werknemer worden gemaakt.

Belastingdienst onduidelijk over opbouw pensioen tijdens onbetaald verlof

Op 21 juni 2013 meldt de Belastingdienst: 'In de 1e opsomming in subrubriek 19.4.1 (werkkostenregeling) en 18.4.1 (vrije vergoedingen en verstrekkingen) van het 'Handboek Loonheffingen 2013' staan in het 6e punt een aantal soorten verlof waarbij uw werknemer pensioen mag blijven opbouwen. De genoemde soorten verlof zijn slechts voorbeelden. Uw werknemer mag bij alle soorten verlof pensioen blijven opbouwen zolang de dienstbetrekking bestaat.'

Maar eerder schreef de Rijksoverheid/Belastingdienst: 'Pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. U kunt bij uw werkgever of het pensioenfonds informeren wat de gevolgen van onbetaald verlof zijn voor de pensioenopbouw en de premies.'

Onbetaald verlof en sociale verzekeringen

Kort samengevat gaat het om het volgende:
  1. In de periode dat iemand verlof heeft, is hij/zij niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Iemand krijgt dus geen geld (loon of uitkering) wanneer hij tijdens het verlof ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Ziekte kan een reden zijn om het verlof voortijdig af te breken. Dat kun je doen in overleg met je werkgever. De datum van de eerste ziektedag kan dan worden vervroegd en iemand kan dan zo spoedig mogelijk met de re-integratie starten
  2. In tegenstelling tot bij langdurend zorgverlof bouwt iemand tijdens onbetaald verlof geen vakantiedagen op;
  3. Pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. De werknemer doet er verstandig aan vooraf aan verlof bij de werkgever of pensioenfonds te vragen naar de gevolgen voor je pensioenopbouw en de te betalen premies. Soms zal hij zelf maatregelen moeten treffen om een pensioentekort te voorkomen.

Inkomensafhankelijke regelingen

Inkomensafhankelijke regelingen - huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag, rechtsbijstand en thuiszorg - zijn gekoppeld aan het salaris. Door onbetaald verlof op te nemen - en dus vrijwillig afstand doen van inkomen - kan hij zijn recht op dergelijke tegemoetkomingen verspelen. Ook dient de werknemer rekening te houden met het doorbetalen van een eventuele zorgpremie.

Overige afspraken

Maak afspraken over het behoud van de functie, de periodieke salarisverhoging, een eventuele lease-auto, de eindejaarsuitkering, (datum) eventuele diensttijdvrijstelling (jubileumregeling) et cetera.

Werkgever moet onbetaald verlof voor stage toestaan

Volgens de kantonrechter te Arnhem moest een werkgever gedogen dat een werknemer, die slechts een beperkt aan uren werkte bij de werkgever en zich in het verleden vaak flexibel had opgesteld, in verband met een stage voor zijn studie onbetaald verlof opneemt. (Bron: Loonzaken, 24 sep. 2013)