Overzicht verlof- en vakantiedagen    Sabbatical leave 


Politiek verlof

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Politiek verlof, Loondoorbetaling

Inhoud

  1. Inleiding
  2. Schriftelijke afspraak
  3. Loondoorbetaling
  4. Stembureau

Inleiding

Werknemers die ook gemeenteraadslid zijn, kunnen politiek verlof nodig hebben om vergaderingen van de gemeenteraad tijdens werktijd bij te wonen. Deze vorm van verlof wordt politiek verlof genoemd, ook maatschappelijke (neven)functies en bijvoorbeeld tijdens verkiezingen zitting nemen in een stemlokaal vallen hieronder. In de wet is niet opgenomen dat de werkgever verplicht is om politiek verlof te verlenen, in de CAO of bedrijfsregeling kan hierover wel een verplichting staan.

Schriftelijke afspraak

Stemt een werkgever in met een verzoek tot politiek verlof, dan is het gewenst (schriftelijke) afspraken te maken over het aantal dagen/uren, datums en, in geval van onbetaald verlof, de inhouding van het salaris.

https://www.hr-kiosk.nl/admin/index.php?r=6196&a=i&id=2797

Loondoorbetaling

Kiest een werkgever er voor het politiek verlof wel te vergoeden dan is loondoorbetaling de meest eenvoudige oplossing, die bovendien geen ingewikkelde administraties kent. Daarbij kan men overwegen dat de betrokken werknemer (bovenwettelijke) verlofuren of -dagen opneemt.

Stembureau

Gemeenten maken voor de bemanning van de stembureaus voornamelijk gebruik van vrijwilligers. In het geval van onderbezetting doen gemeenten veelal een beroep op de eigen ambtenaren. Elke gemeente mag zelf de vergoeding (presentiegeld) vaststellen. Het gaat om bruto bedragen. De bedragen (2013) lopen uiteen, van € 0 (Winterswijk) tot € 185 (Dronten) per dag.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Overzicht verlof- en vakantiedagen    Sabbatical leave