Vakbondsverlof    Wet arbeid en zorg 


Verlof voor en na invoering werkkostenregeling

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Werkkostenregeling, Vakantie, Compensatieverlof, Aanspraak

Inhoud

  1. Indeling verlof
  2. Vakantie­ en compensatieverlof
  3. Geclausuleerd verlof
  4. Verlof tijdens rust- en feestdagen

Indeling verlof

De fiscus deelt de verschillende vormen van verlof als volgt in:
  1. vakantie­ en compensatieverlof;
  2. geclausuleerd verlof (verlof voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld adoptieverlof);
  3. verlof tijdens rust­ en feestdagen;
  4. paarloonregeling en levensloopregeling¹.
¹ Beide regelingen zijn per 1 januari 2012 vervallen.Fiscaliteiten voor en na invoering van de werkkostenregeling zijn de volgende:

Vakantie­ en compensatieverlof

De aanspraken op vakantie­ en compensatieverlof zijn vrij­gesteld voor zover zij aan het eind van het kalenderjaar niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode van 50 weken. Dat betekent 250 dagen verlof (5 dagen per week gedurende 50 weken) bij een voltijds dienstverband. Bij een parttime dienstverband wordt het maximum van 250 dagen overeenkomstig verlaagd.

Voorbeeld: Het maximum van 250 dagen bij een voltijdsdienstverband houdt in dat bij een dienstverband van 80% (4 dagen per week) 200 dagen onbelast kunnen worden doorgeschoven. Bij een dagelijkse werktijd van 80% (6 uur per dag) blijft het maximum 250 dagen (van 6 uur).

Als het maximumaantal door te schuiven dagen wordt over­schreden, zijn alleen de dagen boven het maximum aantal belast. Deze dagen worden belast aan het einde van het kalenderjaar of aan het einde van de dienstbetrekking als deze in de loop van het jaar eindigt. De aanspraak op deze dagen wordt belast voor de waarde op dat moment. Het gevolg daarvan is dat bij het opnemen van de verlofdag op een later moment het dan uitbetaalde loon onbelast blijft.

Werkkostenregeling: Als een werkgever gebruik maakt van de werkkostenregeling, kan hij de aanspraken op vakantie- en compensatieverlof van de dagen boven het maximum onderbrengen in het forfait, zie subrubriek Werkkostenregeling.

Geclausuleerd verlof

Onder geclausuleerd verlof wordt verlof verstaan dat voor de volgende specifieke doeleinden wordt toegekend: adoptieverlof, bevallingsverlof, bindingsverlof, buitengewoon verlof, calamiteitenverlof, educatief verlof, kraamverlof, ouderschapsverlof, palliatief verlof, politiek verlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof.

Aanspraken op de hiervoor genoemde vormen van verlof zijn onbelast. Het doorbetaalde loon tijdens dergelijk verlof moet de werkgever op de gebruikelijke wijze in de heffing betrekken

Werkkostenregeling: Als een werkgever gebruik maakt van de werkkostenregeling, mag hij het doorbetaalde loon tijdens geclausuleerd verlof onderbrengen in het forfait, zie subrubriek Werkkostenregeling.

Verlof tijdens rust- en feestdagen

Aanspraken op verlof tijdens rust­ en feestdagen zijn vrij­gesteld. Het gaat om verlof op unieke dagen dat niet naar een volgend jaar kan worden doorgeschoven, zoals algemeen erkende feestdagen, persoonlijke feestdagen van de werk­nemer of van u als werkgever, of andere – al dan niet in het buitenland erkende – rust­ en feestdagen. Ook aanspra­ken op verlof tijdens plaatselijke, regionale, buitenlandse en religieuze rust­ en feestdagen zijn vrijgesteld.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakbondsverlof    Wet arbeid en zorg