Overlijden    Overzicht verlof- en vakantiedagen 


Overwerk op te nemen als extra vrije dagen

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Vrije dag, Overwerk, Overuren, Tijd-voor-tijd

Inhoud

  1. Inleiding
  2. CAO
  3. Onderzoek

Inleiding

Van het opnemen van overwerk als vrije dagen kan sprake zijn wanneer een werknemer incidenteel meer uren werkt dan in het arbeidscontract is afgesproken. ‘Incidenteel' geeft al aan dat het om een afwijking van de normale situatie moet gaan. Als regel worden de extra gewerkte uren, vermeerderd met een toeslag, vergoed. De vergoeding kan ook plaats vinden in vrije tijd (tijd-voor-tijd) en/of in geld.

In de praktijk wordt opgedragen overwerk als regel gecompenseerd, tenzij is afgesproken dat overwerk bij het salaris is inbegrepen.
CAO

In CAO kunnen regels voor het uitbetaling van overuren zijn opgenomen. Als er in CAO, in een personeelsreglement of in individuele afspraken geen afspraken over de hoogte van uitbetaling van overwerk zijn gemaakt, dan betekent dat er geen speciale overwerktoeslagen van toepassing zijn. Alleen de extra gewerkte uren zonder toeslag worden uitbetaald.

Onderzoek

Het afgelopen jaar (2012) maken mensen steeds meer overuren. Een meerderheid van de werknemers die overwerkt, wil dit graag met klinkende munt uitbetaald zien. Vrije dagen in ruil voor overwerk zijn minder populair: 35 procent van de mensen die overwerkt, doet dat dit jaar meer dan vorig jaar, blijkt uit een onderzoek van ING onder bezoekers van haar website. Graag zien ze dit uitbetaald in geld. Op de vraag hoe werknemers overuren beloond willen zien, kiest 57 procent extra loon. Drie op de tien werknemers wil graag extra vrije dagen in ruil voor overwerk. (Bron: De Telegraaf, 12 juni 2013)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Overlijden    Overzicht verlof- en vakantiedagen