Educatief- of scholingsverlof

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: ,

Geen wettelijk recht

Betaalde verlofdag(en) voor het volgen van een cursus/opleiding en/of het afleggen van een (her)examen is bij wet niet vastgelegd. Werkgevers geven als regel betaald verlof als het volgen van de cursus een duidelijk bedrijfsbelang heeft. Doet de werkgever dit niet dan zal de werknemer vakantie- en of ATV-dagen moeten opnemen.