Kortdurend zorgverlof    Kraamverlof 


Kosten verlofdag

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Verlofdag, Kosten

Inhoud

  1. Kosten verlofdag verschillen per organisatie
  2. Formule
  3. Berekening kosten één verlofdag
  4. Extra verhoging

Kosten verlofdag verschillen per organisatie

Bij alle verlof is het vanzelfsprekend stil te staan wat de kosten zijn van één of meer opgenomen c.q. nog op te nemen uren of dagen. Deze berekeningen zijn nodig voor het op rekening courant plaatsen van spaarverlofdagen en het gebruiken van verlof als bron en/of doel in het kader van flexibele arbeidsvoorwaarden. Gebleken is dat de kosten van een dag van een werknemer die per maand bijv. € 1.815 verdient, per organisatie verschillend is.

Formule

De formule voor de berekening van een dag luidt: vast inkomen gedeeld door het aantal werkbare dagen. Zowel de samenstelling van het vaste inkomen als het aantal werkbare dagen kunnen per organisatie verschillend zijn:
  • samenstelling van het vaste inkomen: salaris, vakantietoeslag en mogelijk vaste een 13e maand;
  • het aantal werkbare dagen: het aantal vakantie- plus eventuele ATV-dagen. In sommige organisaties wordt daarvan het aantal dagen per jaar, dat werknemers gemiddeld ziek zijn, afgetrokken.
NB: De Hoge Raad bepaalde (2007) dat bij het vaststellen van de waarde van een vakantiedag als maatstaf geldt het hele tussen de werkgever en werknemer overeengekomen loon. In overeenstemming met deze rechtspraak is de vakantiebijslag en de dertiende maand onderdeel van het (civiel begrip) loon en moeten deze bestanddelen worden meegenomen in de waardebepaling van een dag en in de berekening van de vergoeding voor niet genoten vakantiedagen.

Berekening kosten één verlofdag

In onderstaande tabel zijn de formule en de berekening van de kosten van een dag (2005) in verschillende organisaties weergegeven, uitgangspunt is een werknemer met een salaris van € 3.000 bruto per maand (alleen salaris en vakantietoeslag worden in de berekening meegenomen):
 
Accountantsbureau € 3.000 x 14,04 : 221 = € 191
Bank € 3.000 x 13,96 x 4 : 100 : 10 = € 168
Organisatie financiële diensten € 3.000 x 13,96 : (52 x 5) = € 161
Warenhuis € 3.000 x 5,17 : 100 = € 155
Universiteit (incl. VT+ 2%) € 3.000 x 5 : 100 = € 150
Organisatie draadloze telefonie € 3.000 : 165 x 8 = € 145
Arbodienst € 3.000 : 173 x 8 = € 138
ICT-bedrijf (salaris per 4 weken) € 2.760 (3.000 x 92%) : 160 x 8 = € 138

Extra verhoging

Los van bovenstaande berekeningen kan een bedrijf besluiten de prijs van het opnemen van een verlofdag met een factor te verhogen, vooral bij cafetariasystemen wordt deze handelwijze meer dan eens aangetroffen. De verhoging kan bijvoorbeeld te maken hebben met het feit dat de waarde van verlofdag van een werknemer primair wordt bepaald door de omzet die hij op een gemiddelde werkdag genereert.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kortdurend zorgverlof    Kraamverlof