Kosten


1. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... Zieke flexwerker kan werkgever duur komen te staan Kan een zieke werknemer € 8.000 per maand kosten? Bekostiging bedrijfsarts blijft bij werkgever Kosten verzuimbegeleiding exploderen Tekort ...

2. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
Inhoud Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim Kan een zieke werknemer € 8.000 per maand kosten? Kosten verzuimbegeleiding exploderen Wat zijn de kosten van een zieke werknemer? NB: ...

3. Kosten   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
Inhoud Kosten werkgever Werkgever laat geld voor zwangere vrouwen liggen Kosten werkgever De kosten van het zwangerschapsverlof konden in het verleden aardig oplopen voor de werkgever. Wanneer een ...

4. Kosten   15 maart 2011
29 november 2014  | 
Kostenneutraal? Regelmatig wordt verkondigd dat het ruilen binnen een flexpakket 'kostenneutraal' moet geschieden. In de praktijk is het - de vanzelfsprekende kosten van het ontwikkelen, invoeren ...

5. Kosten   17 juli 2019
26 januari 2021  |  ,
... op broeikasgas, maar dan niet bedoeld om de staatskas te spekken. De naam: vek (vergoeding externe kosten). Het bedrijfsleven is enthousiast. Vandaag (31 oktober 2018) wordt de heffing voorgesteld ...

6. Kosten en verzekering   6 april 2018
17 december 2019  |  , ,
Inhoud Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenauto's Kosten eigen auto in Nederland hoogste in Europa Grote verschillen kosten autoverzekering Nederlandse automobilist betaalt bijna ...

7. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  , ,
Inhoud Ontslagroutes Verschillende kostenposten Ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag via de kantonrechter duur Onderzoek ontslagkosten Lengte ontslagprocedures Familierelatie staat ...

8. Kosten verlofdag   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , ,
Inhoud Kosten verlofdag verschillen per organisatie Formule Berekening kosten één verlofdag Extra verhoging Kosten verlofdag verschillen per organisatie Bij alle verlof is het vanzelfsprekend ...

9. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Loonkostenvoordeel 2024 Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. Het LKV oudere werknemer ...

10. Reiskosten   20 maart 2009
7 december 2017  | 
In subparagraaf Reiskosten wordt u geïnformeerd over de reis- en verblijfkosten, het woon-werkverkeer, autoverzekeringen en andere onderwerpen. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om ...

11. Reiskosten (inleiding)   20 januari 2011
23 maart 2022  |  , , , ,
Inhoud Fiscaal Reiskostenvergoeding Variabele kilometervergoeding Gedeeltelijk eigen vervoer en openbaar vervoer Voordeelurenkaart Traject- of OV-jaarkaart Bewaarplicht bij reiskosten per openbaar ...

12. Reiskosten (vaste vergoeding)   20 januari 2011
20 juli 2023  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Vaste reiskostenvergoeding Rekenvoorbeeld vaste arbeidsplaats Rekenvoorbeeld variabele arbeidsplaats Rekenvoorbeeld langere afstanden Berekening Misverstand formule 214 werkdagen Langdurige ...

13. Reiskosten (vergoeding bezoek aan)   20 januari 2011
25 maart 2021  |  , ,
Inhoud Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek Reizen voor regelmatig ziekenbezoek Naslag Bestaande vaste reiskostenvergoedingen tot 1 juli 2021 onbelast Reiskosten voor periodiek gezinsbezoek ...

14. Reiskosten ambtenaren   20 januari 2011
20 januari 2020  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Reisregelingen Oude regeling Werkkostenregeling Besluit over reiskostenvergoedingen gewijzigd Nieuwe tarieflijst vergoeding verblijfkosten buitenland Aanpassingen reisregeling buitenland ...

15. Reiskosten bij deeltijd   20 januari 2011
4 juni 2017  |  , ,
... die in deeltijd werkt of een aantal dagen per week naar een vaste arbeidsplaats reist, kan de reiskostenvergoeding naar evenredigheid worden toegepast. Als een werknemer in deeltijd bijvoorbeeld ...

16. Werkkostenregeling   21 januari 2012
3 juni 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling omvat in alfabetische volgorde de volgende subrubrieken (door op de gewenste titel te klikken wordt u doorverbonden): Aangiftetermijn Administratie WKR Altijd ...

17. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
Inhoud Algemeen Besluit 28 januari 2011 Herberekening fiscale loonsom Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN Naslag Algemeen Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen ...

18. Werkkostenregeling (inleiding)   31 januari 2018
26 maart 2021  |  , ,
Inhoud Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 Invoering werkkostenregeling Vrije ruimte of eindheffing Hoofdgroepen Aanvullende begrippen Onder de WKR vervallen afspraken met de fiscus Nieuwsbrief ...

19. Werkkostenregeling (WKR)   27 december 2009
5 mei 2017  |  , ,
Rubriek Werkkostenregeling kent tal van aspecten. Zie onder (klik op een van de 24 subrubrieken om toegang te krijgen):

20. Proceskosten   10 maart 2010
17 november 2020  |  , , , , ,
Inhoud Advocaatkosten niet aftrekbaar Cijfers No cure, no pay Bezuinigingen overheid Onderzoek kostenstijging rechtsbijstand Tarieven advocaten in Nederland hoog? Juridisch Loket ziet aantal ...

21. Studiekosten   20 maart 2009
26 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... vrijstelling (oude regeling) Belaste vergoeding (oude regeling) Rekenvoorbeelden vergoeding studiekosten (oude regeling) Verrekening via inkomstenbelasting (oude regeling) Terugbetaling werknemer ...

22. Studiekosten   24 december 2016
24 december 2016  | 
Zie subrubriek Studiekosten in Beloningscomponenten en vergoedingen.

23. Ziektekostenvergoeding   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Regeling afgeschaft Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling die de werkgever direct of indirect (via een sociaal ...

24. Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)   23 november 2018
22 januari 2024  |  , , , , , , ,
2019 en jaren daarna Jaar Gemiddelde premie per jaar (verwachting) 2019 € 1.410 2020 € 1.438 2021 € 1.478 2022 € 1.509 2023 € 1.651 2024 € 1.752 Ga terug naar subparagraaf DGA Sociale ...

25. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
Inhoud Definities Indeling arbeidskosten Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur Gezonde arbeidskosten in de horeca Arbeidskosten naar bedrijfstak Uiteenlopende arbeidskosten Europa ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 927 totaal)