Extraterritoriale Kosten


1. Extraterritoriale kosten (30%-regeling)   27 januari 2015
13 maart 2018  |  , , , ,
... Naslag Oude regeling Onbelast tot maximum Als regel geldt dat een vergoeding voor de extraterritoriale kosten tot een maximum van 30% van het loon is vrijgesteld. Werkkostenregeling ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid Salarisnorm Schoolgelden Overige onbelaste ...

3. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... Fiscale faciliteit Voorwaarden Naslag Werkkostenregeling Gerichte vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte vrijgestelde ...

4. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... die ervoor zorgt dat zij 30% van hun loon onbelast mogen ontvangen ter compensatie van hun extraterritoriale kosten (tool), aldus het wetsvoorstel. Dus ook voor expats die hier al zijn ...

5. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
... is belast, tenzij u de regels ter voorkoming van dubbele belasting niet toepast U betaalt extraterritoriale kosten voor uw werknemer of u vergoedt hem die kosten en de 30%-regeling is ...

6. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... akkoord gesloten voor het gebruik van de cafetariaregeling. Het betreft de cafetariaregeling voor extraterritoriale werknemers (ET-werknemers) binnen de agrarische cao’s. Deze ET-werknemers ...

7. Dienstwoning   20 maart 2009
5 januari 2021  |  , , , , , ,
... van dienstbetrekking geldt maximaal voor een periode van 2 jaar. Deze regeling geldt niet voor extraterritoriale werknemers, zie subrubriek Buitenlandse werknemers. Uitvoeringsregeling ...

8. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , , , , ,
... inkomen en procedures tot erkenning van verworven competenties (evc-procedures); verhuizingen; extraterritoriale kosten; gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke ...

9. Handboek Loonheffingen 2016   17 november 2015
29 april 2017  |  , , ,
... en verstrekkingen' aangepast. Deze is nu gelijk aan de laatste bullet van de 1e opsomming onder 'Extraterritoriale kosten'. 20 Gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en normbedragen ...

10. Huisvesting buiten de woonplaats   20 maart 2009
27 februari 2019  |  , , , , , ,
... van de dienstbetrekking, is gedurende maximaal twee jaar onbelast. Deze regeling geldt niet voor extraterritoriale werknemers. Dubbele kosten Als de werknemer om persoonlijke redenen dubbele ...

11. Over een ontslagvergoeding of transitievergoeding geen 30% regeling   23 mei 2023
23 mei 2023  |  , ,
... – geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling voor vergoedingen en verstrekkingen voor extraterritoriale kosten. Volgens deze zogenoemde 30%-regeling mag de werkgever 30% van het loon ...

12. Regels en wetgeving buitenlandse arbeiders   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , , ,
... Een buitenlandse werknemer maakt voor zijn verblijf in Nederland mogelijk extra kosten (extraterritoriale kosten). U mag de werknemer hiervoor onder voorwaarden een vrije onbelaste ...

13. Salarisnormen 30%-regeling (tabellen)   5 maart 2014
9 januari 2024  |  , , , , ,
... premieplichtig is. Daardoor stijgt het nettoloon. Dit is een compensatie voor de extra kosten (extraterritoriale kosten) die deze werknemer maakt om in Nederland te werken. Om van deze ...

14. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... Direct belast EVC-procedure Vergoeding of verstrekking belastingvrij Gerichte vrijstelling Extraterritoriale kosten (30%-regeling en/of extra kosten) Belastingvrij Gerichte vrijstelling ...

15. Thuiswerken en de fiscus   28 september 2020
16 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... de vergoeding op gebaseerd is Toelichting Deze goedkeuringen gelden niet voor een vergoeding voor extraterritoriale kosten volgens de bewijsregel als bedoeld in artikel 10ea van het ...

16. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... Methoden vaststellen uitzendvoorwaardenpakket Salary Split Design Voorbeeld Salary Split Extraterritoriale kosten Woonplaatsfictie Werknemersverzekeringen Volksverzekeringen AOW en Anw ...

17. Vacatures (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
1 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... Een buitenlandse werknemer maakt voor zijn verblijf in Nederland mogelijk extra kosten (extraterritoriale kosten). U mag de werknemer hiervoor onder voorwaarden een vrije onbelaste ...

18. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... in samenhang met de 30%-regeling moeten worden bezien, te weten de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en de partiële buitenlandse belastingplicht; overwegende dat deze ...

19. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in samenhang met de 30%-regeling moeten worden bezien, te weten de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten en de partiële buitenlandse belastingplicht; overwegende dat deze ...

20. 150 km-grens bij 30%-regeling niet in strijd met EU-recht   4 maart 2016
7 maart 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , , ,
... niet systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Er is dan ook geen strijd met het EU-recht. Hopelijk het einde van een ...

21. Afspraken Belastingdienst en LTO Nederland   10 januari 2017
11 januari 2017  | Werkgeverslijn  | Fred Barkhuis  | , ,
... akkoord gesloten voor het gebruik van de cafetariaregeling. Het betreft de cafetariaregeling voor extraterritoriale werknemers ...

22. De 30% regeling wordt afgetopt   16 oktober 2023
16 oktober 2023  | HR-kiosk & Rendement  | Andries Bongers  | , , ,
... verblijf in het gastland en het land van herkomst te vergoeden, waarbij het gaat om de werkelijke extraterritoriale ...

23. Op het inkomen van mijn verloofde is de 30%-regeling van toepassing.We gaan binnenkort trouwen. Verandert er dan iets aan de regeling?   19 april 2019
19 april 2019  | , ,
Vraag Mijn verloofde komt uit Canada en ontvangt op dit moment de 30% regeling. Binnenkort trouwen wij en ik vroeg mij af of er dan iets veranderd in die regeling. Hij heeft op dit moment een 5 ...


23 items