Buitenland situaties

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Onderscheid
  2. Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling
  3. Naslag

Onderscheid

In zijn algemeenheid is de werkkostenregeling ook van toepassing voor buitenland situaties, maar daar houdt de eenvoud mee op. De Belastingdienst maakt inzake de werkkostenregeling onderscheid tussen:
  • werknemers die wonen in Nederland en werken in het buitenland;
  • werknemers die wonen in het buitenland en werken in Nederland;
  • werknemers die wonen en werken in het buitenland;
  • buitenlandse werknemers die zijn opgenomen in een Nederlandse salarisadministratie.

Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling

In het schema hieronder ziet u in welke situaties u bij grensoverschrijdende werknemers gebruik kunt maken van de werkkostenregeling (Bron: Belastingdienst):
 

Situatie

Gevolg

De werknemer is geen werknemer voor de loonbelasting

Het loon, de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen vallen niet onder de werkkostenregeling

De werknemer is werknemer voor de loonbelasting en het loon is in Nederland belast

Het loon, de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen vallen onder de werkkostenregeling

De werknemer is werknemer voor de loonbelasting. Het loon is niet belast in Nederland, bijvoorbeeld door een belastingverdrag. U houdt wel loonbelasting in

De vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen vallen onder de werkkostenregeling. Bij de berekening van de eindheffing vervalt het deel dat te maken heeft met het loon dat niet in Nederland is belast, tenzij u de regels ter voorkoming van dubbele belasting niet toepast

U betaalt extraterritoriale kosten voor uw werknemer of u vergoedt hem die kosten en de 30%-regeling is niet van toepassing

De vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de werkkostenregeling als gerichte vrijstelling

U betaalt extraterritoriale kosten voor uw werknemer of u vergoedt hem die kosten en de 30%-regeling is wel van toepassing

Voor de 30%-regeling geldt onder de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling. Zijn de werkelijke extraterritoriale kosten van 1 of meer werknemers hoger dan de vergoeding die u op basis van de 30%-regeling zou betalen? Dan houdt u de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten per werknemer in uw loonadministratie bij

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling