Schema werkkostenregeling    Vrije ruimte 


Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen

Datum laatste wijziging: 5 mei 2017  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, WKR, Uitkering bijzondere gebeurtenissen, Loon

Inhoud

  1. Geen loon
  2. Wel loon
  3. Naslag

Geen loon

De volgende uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen zijn onder bepaalde voorwaarden geen (belastbaar) loon:
  • diensttijduitkeringen of -verstrekkingen, bijvoorbeeld bij een jubileum van de werknemer;
  • uitkeringen en verstrekkingen uit fondsen die aan de dienstbetrekking zijn verbonden;
  • eenmalige uitkeringen bij overlijden tot maximaal driemaal het loon over een maand.

Wel loon

De volgende uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen zijn wel (belastbaar) loon:
  • ontslagvergoedingen;
  • geschenken;
  • kinderbijslag, anders dan op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW).

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Schema werkkostenregeling    Vrije ruimte 


Zuivere koffie


De gratis versnapering voor de thuiswerker! Enjoy life arrangementen.
Bestel direct   |   Geschenken