Consumpties

Datum laatste wijziging: 2 november 2021  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inhoud

  1. Oude regeling
  2. Werkkostenregeling (WKR)
  3. Besluit Belastingdienst inzake maaltijden
  4. Vier basiseisen voor een goede koffiemachine op de zaak
  5. Kerstborrel of kerstdiner
  6. Naslag

Oude regeling

Onbelast

Een werkgever kan onder voorwaarden belastingvrij koffie, thee, fruit, gebak en andere tussendoortjes van weinig waarde verstrekken aan het personeel of daarvoor een belastingvrije vergoeding geven. Belastingvrije vergoedingen zijn toegestaan, mits deze geen deel uitmaken van een maaltijd en de vergoeding gelijk of lager is dan de normbedragen (maximum bedragen) die de fiscus ieder jaar opstelt.

De werkgever mag koffie, thee en soep uit een automaat tijdens werktijd onbelast aan de werknemers verstrekken. Vanzelfsprekend is niet fiscaal toegestaan om zowel een belastingvrije vergoeding als een belastingvrije verstrekking te geven.

Werkkostenregeling (WKR)

Nihilwaardering

Voor consumpties geldt een nihilwaardering mits deze geen deel uitmaken van de maaltijd, zie Werkkostenregeling, Nihilwaardering.

Alleen als de werkgever een vergoeding geeft voor consumpties op de werkplek is dat belastbaar loon voor de werknemer. De werkgever kan deze vergoeding ook onderbrengen in het forfait. Hetzelfde geldt voor consumpties bij externe personeelsactiviteiten, bijvoorbeeld bij een receptie ter gelegenheid van een jubileum. Zie ook Werkkostenregeling, Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait. Bij een externe activiteit waarbij het zakelijk karakter overheerst en het feestelijk karakter niet meer dan bijkomstig is, hoeft de werkgever de totale kosten niet te splitsen, de consumpties zijn dan onbelast.

In principe zijn alle consumpties op de werkplek onbelast, wanneer het geen maaltijden betreft. Wanneer de werkgever echter consumpties als een traktatie verpakt aan de medewerkers geeft om thuis te nuttigen dan is deze gift wel belast. De werkgever zal hiervoor een bijtelling op het loon moeten doen of de waarde onder de vrije ruimte van de WKR moeten brengen.

Besluit Belastingdienst inzake maaltijden

Maaltijd

De Belastingdienst gaat in haar Besluit van 25-11-2011, nr. BLKB2011/1828M (subrubriek 3.5.2) in op de maaltijden:
De werkgever kan consumpties tijdens de werktijd van de werknemer vrij vergoeden of verstrekken als die consumpties geen deel uitmaken van een maaltijd. Hetzelfde geldt voor consumpties tijdens de lunchtijd (of een koffiepauze) van de werknemer. Hierbij geldt de voorwaarde dat de werknemer dergelijke consumpties ook tijdens de werktijd kan nuttigen.

Als de consumpties een maaltijd vormen samen met andere consumpties die de werkgever geheel of gedeeltelijk vergoedt of verstrekt, is daarop de regeling voor maaltijden van toepassing. Afhankelijk van de concrete situatie kan daarbij sprake zijn van vrije vergoedingen of verstrekkingen of van vergoedingen of verstrekkingen die geheel of gedeeltelijk tot het loon behoren.
Wanneer de werkgever een maaltijd (lunch of warme maaltijd) onbelast verstrekt, moet hiervoor een bijtelling van € 3,35 (2021) gerekend worden.

Koffiegeld

Als een werkgever geen consumpties tijdens de werktijd verstrekt, kan hij dergelijke consumpties zonder nader bewijs tot bepaalde bedragen vrij vergoeden. Deze regeling is niet van toepassing in het geval dat een inhoudingsplichtige koffie verstrekt tegen een op globale wijze berekende prijs op basis van de kostprijs. In een dergelijk geval is namelijk sprake van een verstrekking in fiscale zin. De inhoudingsplichtige kan hierom niet zonder nader bewijs naast de verstrekking nog een vrije vergoeding geven. Het is overigens wel mogelijk dat werknemers onder normale zakelijke voorwaarden koffie van hun inhoudingsplichtige kopen, zodat geen sprake is van een verstrekking in fiscale zin. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een horecagelegenheid van de inhoudingsplichtige ook voor onafhankelijke derden toegankelijk is en de werknemers net als andere klanten per verstrekking een normale consumentenprijs betalen. In dat geval is geen sprake van een verstrekking in fiscale zin en kan de inhoudingsplichtige een vrije vergoeding geven ter zake van de koffie tijdens de werktijd.

Vier basiseisen voor een goede koffiemachine op de zaak

Goede koffie is bijna een basis arbeidsvoorwaarde en ook nog eens een teken van gastvrijheid richting uw klanten en relaties. Een goede koffiemachine met lekkere koffie is daarom van wezenlijk belang voor uw bedrijfsvoering. Hier moet u op letten bij de aanschaf van een nieuwe koffie-oplossing: smaak, prijs, capaciteit en gebruikersgemak. (Bron en meer: Brisk, 10 apr. 2018)

Kerstborrel of kerstdiner

Een kerstborrel of gezellig etentje met het personeel is in beginsel gewoon loon. Dat betekent dat uw werknemers er belasting over moeten betalen. De werkgever kan dat ondervangen door de borrel of het etentje onder te brengen in de werkkostenregeling. Vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstborrel, blijven volgens deze regeling bij de werknemer onbelast, voorwaarde is dat het totaal van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen niet boven 1,2% van de loonsom uitkomt.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.