Gouden handdruk

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Aanspraak periodieke uitkeringen
  2. Golden hello
  3. Naslag

Aanspraak periodieke uitkeringen

Bij ontslag kan de werkgever in plaats van een schadeloosstelling in één keer ook een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon toekennen (stamrecht). Voorwaarde is dat de werkgever het bedrag rechtstreeks stort op:
  • een geblokkeerde spaarrekening bij een kredietinstelling (stamrechtspaarrekening)¹;
  • een beleggingsrekening bij een beleggingsinstelling (stamrechtbeleggingsrekening).
¹ Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen. Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken gold overgangsrecht. Zie voor meer informatie subrubriek Stamrecht.

Golden hello

Niet alleen bij ontslag, maar ook als welkomstgeschenk kan een bedrag aan de nieuwe directeur/werknemer worden overgemaakt, de zogeheten Golden hello. Het staat nergens, maar deze ruimhartige hello zal in Nederland belastbaar inkomen zijn (en ook als deze hello in buitenlandse valuta op een buitenlandse bank wordt voldaan?)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.