Moet mijn werkgever tijdens zwangerschapsverlof volledig het loon doorbetalen?    Moet bij ziekte minstens het minimum loon worden betaald? 

Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering?

Vraagbaak  |  11 september 2016  |  Trefwoorden: IOW, Stamrecht, Ontslagvergoeding, Afkoop

Vraag

Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering?
Ik ben werkeloos geworden na mijn 60ste  en heb mijn ontslagvergoeding vrijwillig gestort in een Stamrecht b.v.
Mijn WW uitkering loopt eind deze maand september af na 38 maanden en ik ben bezig een IOW uitkering aan te vragen bij het UWV.
Tellen de inkomsten die ik uit mijn Stamrecht haal mee voor het vaststellen van de hoogte van de IOW uitkering?
Dit houdt mij erg bezig en ben erg bezorgd dat ik mijzelf in de vingers snij.

Antwoord

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uw AOW-leeftijd.  Een IOW-uitkering ontvangt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW).

Hoogte IOW-uitkering
Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering kijkt het UWV niet naar uw eigen vermogen. En ook niet naar het inkomen en het vermogen van uw partner. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.
Alle inkomen uit arbeid wordt echter wel in mindering gebracht op de uitkering, zoals hieronder beschreven.
Wat precies onder inkomen wordt verstaan is niet echt duidelijk in de Wet IOW
Daarom relateren we onze mening aan de WW, waarbij een afkoopsom ook niet in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. U heeft deze afkoopsom indertijd in een Stamrecht BV ondergebracht (hetgeen sinds 1-1-2014) niet meer mogelijk is. De stamrecht BV is een onderdeel van uw vermogen en weliswaar is de uitkering een betaling uit eerdere arbeid, maar valt niet onder het inkomen, dat in mindering wordt gebracht op de IOW uitkering. Andere benadering is dat de Stamrecht BV behoort tot uw vermogen en dit dus daarom niet wordt meegenomen in de vaststelling van de hoogte van uw IOW-uitkering.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet mijn werkgever tijdens zwangerschapsverlof volledig het loon doorbetalen?    Moet bij ziekte minstens het minimum loon worden betaald?