Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen?    Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen? 

Kunt u mij vertellen of er verlenging is van de IOW na 01 januari 2020?

Vraagbaak  |  3 mei 2018  |  Trefwoorden: IOW, WW-uitkering

Vraag

Ik ben reeds 60 jaar en heb ruim 43 jaar gewerkt, stel nu dat mijn 1e ww dag ligt na 01 januari 2020, in wat voor regeling val ik dan?

Antwoord

De regeling is als het volgt:
Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jareneis voor de WW voldeed.
Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de restduur van een eerder WW-recht?
Dan voldoet u niet aan deze voorwaarden.

Wat is uw situatie:
  • U bent nu nog werkzaam en u voorziet werkloos te worden
  • U heeft dan recht op een WW-uitkering van maximaal 38 maanden
Wanneer u nog dit jaar wordt ontslagen of binnen 1,5 jaar, dan voldoet u nog aan de eis, dat uw WW-uitkering voor 1-1-2020 is begonnen
Wordt u daarna ontslagen dan voldoet u dus niet aan deze eis.
Maar u heeft mogelijk wel recht op een ontslagvergoeding c.q. een transitievergoeding, afhankelijk van de periode die u bij deze laatste werkgever heeft gewerkt
In het uiterste geval heeft u recht op een bijstandsuitkering
Of de IOW na 1-1-2020 verlengd wordt kan ik u (nu nog) niet zeggen.
Ik denk dat u zich onnodig ongerust maakt. Het is zeer onvoordelig voor uw werkgever om u te ontslaan (behalve wanneer deze failliet gaat).
Ik heb een berekening gemaakt van de transitievergoeding (zie de bijlage) en heb een denkbeeldig salaris aangehouden van € 35.000,00 per jaar.
Ik kom dan op een transitievergoeding van € 58.000,00.  Uw werkgever zal wel gek zijn, wanneer hij u voor uw pensioendatum gaat ontslaan J
Veel succes en vooral plezier in uw laatste jaren bij deze werkgever.
 
 
 
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen?    Moet de werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?