Pensioen onvindbaar. Delta Lloyd wil mij niet helpen    Mogen mijn reguliere werkuren naar beneden aangepast worden? 

Heeft het inkomen van een thuiswonend kind invloed op IOW uitkering?

Vraagbaak  |  26 februari 2018  |  Trefwoorden: IOW, WW-uitkering, Vermogen, Inkomen, Kinderen

Vraag

Heeft het inkomen van een thuiswonend kind invloed op IOW uitkering? 

Antwoord

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u op dat moment (opnieuw) aan de jaren eis voor de WW voldeed.
Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de rest duur van een eerder WW-recht? Dan voldoet u niet aan deze voorwaarde.
We nemen dus aan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Hoogte IOW-uitkering
Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met uw inkomen (bijvoorbeeld uw pensioenuitkering of andere inkomsten uit arbeid). Het UWV kijkt niet naar uw eigen vermogen en dus ook niet naar bijvoorbeeld een eigen huis. Het inkomen en vermogen van uw partner wordt ook niet meegerekend. En ook niet het inkomen van een inwonend kind. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioen onvindbaar. Delta Lloyd wil mij niet helpen    Mogen mijn reguliere werkuren naar beneden aangepast worden?