Salaris

Datum laatste wijziging: 30 augustus 2020  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Verschil tussen salaris, loon en inkomen
  2. Betaling
  3. Primaire arbeidsvoorwaarden
  4. Taboe
  5. Corona en eenzijdige loonsverlaging
  6. Naslag

Verschil tussen salaris, loon en inkomen

De begrippen salaris, loon en inkomen worden regelmatig door elkaar gehaald, de verschillen zijn:
  • salaris is het bedrag dat een werknemer maandelijks of jaarlijks verdient, meestal het kale bedrag zonder vakantietoeslag, emolumenten en bonussen. Van Dale geeft de omschrijving ‘bezoldiging’ of ‘vast loon’;
  • loon is vooral een juridisch/fiscaal begrip, dat tot uitdrukking komt in begrippen als minimum loon, bruto en netto loon, SV-loon¹ en dagloon. De wet definieert wat men onder loon moet verstaan en belast is. Niet alleen het salaris maar ook vergoedingen, inkomsten in goederen of diensten (loon in natura), diverse aanspraken, sociale uitkeringen en pensioenen rekent men tot het loon. Van Dale geeft als omschrijving ‘geldelijke vergoeding voor ten behoeve van een ander verricht werk’;
  • inkomen is een verzamelbegrip, meestal op jaarbasis, van salaris, vakantietoeslag, 13e maand, tantième en bonus.
¹ SV-loon (SV = sociale verzekeringen) (c.q. coördinatieloon of premieloon) is het loon waarover de premies van de sociale verzekeringen worden berekend en uitgekeerd, zie voor meer informatie subrubriek Loonbegrip.

Betaling

Als men over beloning spreekt, wordt in eerste instantie gedacht aan het wekelijkse, vier-wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse loon of salaris dat op afgesproken tijden op de rekening van de werknemer wordt gestort.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Loon of salaris wordt gerekend tot de primaire arbeidsvoorwaarden.

Taboe

Praten over salaris is een taboe voor de meeste Europese werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door StepStone onder 14.000 werknemers in acht Europese landen. Twee van de drie respondenten bevestigen dat zij met niemand over hun salaris praten (32 procent) of alleen met vrienden en familie (30 procent). Slechts een kwart van de respondenten bespreekt het salaris openlijk en met iedereen. België en Nederland liggen iets boven het Europese gemiddelde; in beide landen zegt 28% van de respondenten dat zij openlijk spreken over geld (Bron: Managers Online, 4 aug 2011).

Corona en eenzijdige loonsverlaging

LWA advovaten meldde op 21 augustus 2020 dat aan rechters in de afgelopen maanden driemaal een loonsverlaging in verband met de coronacrisis is voorgelegd. In alle gevallen heeft de rechter de eenzijdig doorgevoerde wijziging afgewezen. 

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.