Primaire Arbeidsvoorwaarden


1. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... karakter gekregen en is te beschouwen als vast onderdeel van het salaris. De toeslag is een primaire arbeidsvoorwaarde. Bij een collectieve wijziging geldt artikel 7:613 BW, maar dan moet ...

2. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

3. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... door medewerkers echter in de weg staan. Iets minder dan de helft (45%) noemt baanverlies als een primaire uitdaging bij het invoeren van AI. Bemoedigend is dat 96% van de HR-beslissers zegt dat ...

4. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen. Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in ...

5. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... de sector en positie in de samenleving. "Het doel van deze maatregel is - met inachtneming van de primaire verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van ...

6. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... van lokale en regionale overheden van de EU, het Comité van de Regio’s (CvdR). In de primaire sector zal EU-lidstaat Ierland het meeste gaan voelen van de . Nederland en België ...

7. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... jurisprudentie bevestigt dit. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt nergens dat de OR over primaire arbeidsvoorwaarden gaat. Zelfs arbeidsvoorwaarden komen nauwelijks in de WOR voor. ...

8. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... namelijk in de hoek van de maatschappelijk zwakkeren geduwd. Wat daarvan zij, het blijft een primaire taak van de overheid om bescherming te bieden aan personen die zich mogelijk in een ...

9. Employee Benefits (inleiding)   20 maart 2009
17 november 2017  |  , , ,
... werknemers aanbiedt; materiële arbeidsvoorwaarden met uitzondering van salaris; het geheel van de primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden; gunstige arbeidsrelaties en ...

10. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... de werkgever (de opdrachtgever) in dienst zijn. Met invoering van de Wab krijgen zij ook dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het pensioen valt hier buiten. Zie ook subrubriek ...

11. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... 50 procent van de mannen. De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met het feit dat mannen primaire arbeidsvoorwaarden het belangrijkste vinden en dat vrouwen meer waarde hechten aan de ...

12. Individualisering   20 maart 2009
5 juni 2017  |  ,
... of juist door het afstoten of privatiseren van de eerdergenoemde sociale verzekeringen kwam de primaire verantwoordelijkheid voor het dichten van de gaten te liggen bij de individuele ...

13. Keuze- en budgetmodel   13 maart 2011
18 april 2016  |  , ,
... over voldoende informatie beschikken. Deze informatie bestaat niet alleen uit de bedragen van de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook uit gegevens over bijvoorbeeld pensioenrechten en ...

14. Naar nieuwe arbeidsverhoudingen   29 januari 2011
13 februari 2021  |  , , ,
... houdt zich bezig met besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie, alsmede ten behoeve van de overige ondersteunende ...

15. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... lid, instemmingsrecht over een aantal arbeidsvoorwaarden regelingen. Hieronder vallen niet de primaire arbeidsvoorwaarden. De OR heeft nadrukkelijk geen instemmingsrecht over de primaire ...

16. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... worden in artikel 27 lid 1 Wor, maar het instemmingsrecht is vaak discutabel met als argument dat primaire arbeidsvoorwaarden niet het terrein van de or is. In cassatie zegt de Hoge Raad dat de ...

17. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... geschaad. De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, opgericht op 12 mei 1919, heeft als zijn primaire doel om de belangen van gepensioneerden, zowel de huidige als de toekomstige, te ...

18. Personal Benefits Statement (inleiding)   22 november 2010
20 februari 2018  | 
... en uitgeprint. Zie www.cafetariasysteem.nl. Opstap voor verzekeraars In een PBS wordt, naast primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden, als regel informatie gegeven over het ...

19. Salaris   20 maart 2009
30 augustus 2020  |  , , ,
Inhoud Verschil tussen salaris, loon en inkomen Betaling Primaire arbeidsvoorwaarden Taboe Corona en eenzijdige loonsverlaging Naslag Verschil tussen salaris, loon en inkomen De begrippen salaris, ...

20. Salarisverlaging   20 maart 2009
24 augustus 2020  |  , , , , ,
... (al of niet a.g.v. een economische crisis) wordt inkomensverlaging doorgevoerd, dat kunnen primaire (salaris, vast 13e maand) maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden (toeslagen, ...

21. Shared Service Centre (SSC)   24 november 2010
10 september 2020  |  , , , ,
... en is deze vervangen door de VPO Arbeidsvoorwaardenregeling. VPO payrollbedrijven dienen de primaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen, feestdagen, toeslagen, etc.) uit de van toepassing ...

22. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... functieomschrijving met de functie-eisen (kennis, vaardigheden en talenten) De opleidingseisen De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden De sollicitatieprocedure: de wijze van reageren en de ...

23. Staking   20 maart 2009
29 juni 2021  |  , , ,
... Het startsalaris ligt daar 7 procent hoger dan de 2.436 euro bruto die de docenten in het primaire onderwijs ontvangen. Volgens het AOB en de werkgeversorganisatie PO-raad kan dit oplopen ...

24. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... over de modernisering van CAO's. Het accent ligt op maatwerk, keuzevrijheid in de verdeling tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van ...

25. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat de Wab biedt om de positie van flexkrachten te versterken is dat payrollers wat betreft (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld als ...


Bekijk items: 1 tot 25 (31 totaal)