Cafetariasysteem


1. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... loonsom Kritiek VNO-NCW en MKB-Nederland op het Belastingplan 2015 (betreft Cafetariasystemen) Cafetariasysteem onder de WKR Naslag Wijziging besluit over cafetariaregelingen Cafetariaregeling ...

2. Inleiding cafetariasysteem   13 maart 2011
18 november 2019  |  ,
... beter gezegd het verruilen van arbeidsvoorwaarden heeft al sinds decennia de toepasselijke naam 'cafetariasysteem'. Er is natuurlijk een duidelijke parallel met de hongerige bezoeker van een ...

3. Waarom een cafetariasysteem?   14 maart 2011
30 december 2013  | 

4. Wat is een cafetariasysteem?   13 maart 2011
30 december 2013  | 

5. Gevolgen invoering cafetariasysteem   15 maart 2011
30 december 2013  |  ,

6. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
... AWVN Naslag Algemeen Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen aan een cafetariasysteem, i.c. belast loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking. De ...

7. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...

8. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... de medewerker dit met bruto loon of verlof (of een deel ervan) terugbetaalt. Dus gewoon het cafetariasysteem. NB: Onder de werkkostenregeling (WKR) zullen de advocaatkosten onder het 1,2% ...

9. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... m.b.t. een normale beeldschermbril wel besluiten om de kosten te verrekenen met het bruto salaris (cafetariasysteem). Langdurig beeldschermwerk Langdurig werken achter een beeldscherm kan ...

10. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en WW; werknemersfaciliteiten: opleidingen, deelname aan seminars, kantine en catering, invoering cafetariasysteem, deelname personeel aan de spaarloonregeling; werving: plaatsen van advertenties ...

11. Benutten fiscale mogelijkheden   14 maart 2011
3 februari 2016
Op deze pagina wordt een aantal argumenten genoemd waarom flexibel belonen zowel voor de individuele werknemer als voor de werkgever interessant kan zijn of zelfs een must is. Inspelen op ...

12. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... een fietsendrager etc. kunnen of verruild worden met bruto loon en vervolgens onbelast vergoed (cafetariasysteem) of gewoon in mindering in mindering brengen op de bijtelling. Door verdwijnen ...

13. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
Bij een cafetariasysteem hebben we het over bronnen en doelen. Een bron is een arbeidsvoorwaarde in geld uitgedrukt, waarmee een doel wordt betaald. Er zijn geldbronnen en tijdbronnen die kunnen ...

14. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... prestatietoeslag etc. Maak daar wel een eenvoudige overeenkomst van, zoals bij het cafetariasysteem. Diensttijd bij andere werkgever telt onder voorwaarden mee voor jubileum Aan ...

15. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... waarin de werkgever niet de volledige kosten van de studie vergoedt. Werknemers kunnen dan via het cafetariasysteem een aanvulling op die studiekosten ruilen. Onder studiekosten wordt verstaan: de ...

16. e-HRM   22 november 2010
4 november 2020  |  , , , , ,
... werknemers betreft het muteren van persoonlijke gegevens, het aanvragen verlof en invullen van een cafetariasysteem et cetera. Kanalen e-HRM maakt gebruik van de kanalen als internet, intranet en ...

17. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dan kunt u beiden (werkgever en werknemer) besluiten om de kosten te verruilen met bruto loon, het cafetariasysteem. Dat kan tot maximaal de helft schelen in de kosten. Of gewoon op de bijtelling ...

18. Elektrische auto   9 oktober 2014
29 december 2018  |  , , ,
Ga naar subparagraaf Vervoer - Elektrische auto

19. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... Het is natuurlijk ook mogelijk om de kosten van de aanschaf en het plaatsen van de laadpaal in het cafetariasysteem te verruilen met een bruto salariscomponent of bovenwettelijk verlof. De eerste ...

20. Enquête   15 maart 2011
8 juli 2013  | 
... is een goede gelegenheid om naar de tevredenheid over de beloning in het algemeen te vragen. Het cafetariasysteem is geen middel om ontevredenheid over de beloning weg te nemen, maar is ervoor ...

21. Fiscale toetsing   15 maart 2011
8 juli 2013
Bij de implementatie van een cafetariasysteem of een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden wordt meestal het advies gegeven om het reglement vooraf aan de belastingdienst voor te leggen voor de ...

22. Fitness   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... kan worden aangemerkt. Ook de kosten van deze verstrekking mogen eventueel verruild worden in een ...

23. Flexibele arbeidsvoorwaarden   20 maart 2009
5 juli 2017  |  , ,

24. Genietingsmoment   15 maart 2011
14 april 2018  |  , , , ,
... het loon, dan mag dat loon niet meer aangewend worden om verruild te worden voor een doel in het cafetariasysteem. De werkgever mag dus niet in augustus met terugwerkende kracht besluiten om het ...

25. Inzicht in arbeidsvoorwaarden   14 maart 2011
8 juli 2013  |  ,
... er is geen studieregeling, geen vergoeding woon-werkverkeer, geen fiets van de zaak en geen cafetariasysteem. Bij elkaar kan dit op 20% van de bruto loonsom worden gewaardeerd. In plaats ...


Bekijk items: 1 tot 25 (103 totaal)