Enquête

Datum laatste wijziging: 8 juli 2013  |  Trefwoorden:

Niet alle doelen die interessant zijn, zullen tegelijkertijd worden ingevoerd. De projectleider moet proberen bij de start een paar doelen te introduceren, die door de werknemers het meest gewenst zijn.

Het is daarom noodzakelijk te peilen welke doelen de werknemers het liefst willen. Een enquête is hiervoor een goed instrument; wanneer de OR bij deze enquête betrokken is, heeft de projectleider al voldoende draagvlak bij de invoering van het beloningssysteem.

De projectleider moet voorkomen dat hij valse verwachtingen schept door naar de wenselijkheid van een bepaald doel te vragen, terwijl het management deze bij voorbaat niet wil invoeren. Het afnemen van een enquête is een goede gelegenheid om naar de tevredenheid over de beloning in het algemeen te vragen.

Het cafetariasysteem is geen middel om ontevredenheid over de beloning weg te nemen, maar is ervoor om in te spelen op de individuele wensen en om de tevredenheid te verhogen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Cijfers (arbeidsmarkt)