Enquete


1. Adverteren   21 maart 2011
Onze overtuiging Wij zijn er van overtuigd dat een goede arbeidsrelatie alleen bestaat als de werkgever en de werknemer weten wat hun rechten en plichten zijn. We publiceren de toepassing van ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

3. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
Inhoud Oorsprong woord robot Wat voelt het als robots ons werk overnemen? Niet banen, maar taken verdwijnen door robotisering Eerste uitzendbureau voor robots Webinar Gezond en Veilig Werken in ...

4. Anderhalve meter   13 april 2020
13 september 2021  |  , ,
Inhoud Toespraak van premier Rutte Naar buiten? Houd 1,5 meter afstand Anderhalvemeter-samenleving Anderhalvemetereconomie: halve kantoor moet leeg Anderhalvemeter-afstand drive-in bioscoop ...

5. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
Inhoud Arbeidstijdenwet 2007 Aparte regels voor jongeren ATW niet van toepassing voor … Individuele afspraken Maximum werktijden Lunchtijd geen betaalde werktijd Onderzoek herstelperiode Cijfers ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

7. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding Hoe Artificial Intelligence werk minder geestdodend maakt 40% bedrijven nog niet bezig met robotisering en AI Software bepaalt of jij een geschikte kandidaat bent Waar is HR in ...

8. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Richtlijn asielzoekers Verblijfsstatus Regeling asielzoekers Blijven is meedoen Vluchtelingen welkom op de werkvloer Aanvraag vrijwilligerswerk door vluchteling snel beoordeeld Knelpunten ...

9. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
Inhoud Apps Bluetooth Blog Browser Chatten Cloud computing Digipoort Domeinnaam E-mail Facebook Glassdoor Google+ Hashtag Instant messaging iPhone LinkedIn Modem Online PDF Router Smartphone Spam ...

10. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
Inhoud Opleidingsinstituten CEDEO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding(NRTO) HRM-afstudeerders richten consultancybureau op Evaluatie mentorprogramma Opleidingsbudgetten breder inzetten ...

11. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
Inhoud Begrip EG-richtlijn Arbowet Arbobesluit: Artikel 5.11 Arbobesluit: Art. 44 Langdurig beeldschermwerk Waarom je ogen soms moe worden van een beeldscherm Beeldschermwerk veroorzaakt ook ...

12. Beroepsbevolking   20 maart 2009
9 maart 2021  |  , ,
Inhoud Indeling CBS Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring SCP: studie aanbod van arbeid Groei arbeidsdeelname afgevlakt Cijfers arbeidsparticipatie 2017 Nieuwe editie CBS Trends ...

13. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
Inhoud Onderscheid Beroepsopleidende en Beroepsbegeleidende leerweg CHRP Certificering van HR Professionals Daling aantal leerbedrijven tot staan gebracht Maatregelen MBO-opleidingen moeten ...

14. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
Inhoud Ziekte ontstaan door arbeid Trends Repetitive strain injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen ...

15. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...

16. Blockchain   19 mei 2018
10 augustus 2021  |  ,
Inhoud Uitleg 6 manieren waarop blockchain HR en recruitment gaat veranderen Nederlandse bedrijven bang om de blockchain-boot te missen Blockchain-platform voor MKB-klanten Rabobank Meer ...

17. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
Inhoud ​Diverse namen voor variabele beloning Motivatie bevorderend? Onderzoek Bonus op basis van meetbaar bedrijfsresultaat Discretionaire bonus Gelijke behandeling Banken beperken bonussen ...

18. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
Inhoud Mogelijke gevolgen voor Nederlandse bedrijven Gevolgen Brexit merkbaar voor HR Extra faillissementen door Brexit Europese werknemers in Groot-Brittannië beschermen door Europees ...

19. Broadbanding   20 maart 2009
22 april 2017  |  , ,
Inhoud Flexibele salarisbanden Voordelen Nadeel Standpunt FNV Bondgenoten Flexibele salarisbanden In het verlengde van het belonen volgens marktwaarde, ligt het begrip breedbandsalarissysteem, ...

20. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
Inhoud Opgebrand zijn Fases Cijfers burn-outs Schadevergoeding Personeel heeft recht op onbereikbaarheid Overheidsbeleid vergroot kans op burn-out Is een werkgever altijd verantwoordelijk voor een ...

21. Centraal Bureau voor de Statistiek   14 juli 2019
13 februari 2020  | 
Inhoud Historie Werkwijze Dagelijks nieuws Statistisch bulletin Bereikbaarheid Historie Eind 19de eeuw was er behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken ...

22. Cijfers (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
26 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Banengroei bij 40 grote bedrijven Aantal ondernemers in Nederland neemt toe Ombouw kantoren levert voor miljoenen werk op Werkgevers verwachten nauwelijks banengroei vanaf 2016 en 2017 Bij ...

23. Cijfers landelijk en bedrijven   26 mei 2019
13 december 2023  |  , , ,
Inhoud Verzuimduur neemt toe met leeftijd Ziekteverzuim oudere werknemer vrijwel even hoog als van jongere Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996 Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per ...

24. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud In 10 jaar 200.000 zzp-ers er bij Wisselingen Definitie Twee derde van de zelfstandigen heeft geen personeel zzp-er die diensten aanbiedt het vaakst een bedrijfsadviseur Steeds meer ...

25. Competentiemanagement (1995 tot heden)   20 maart 2009
17 september 2018  |  , , ,
Inhoud Definitie competenties Voorbeelden van vijf competenties (beginnend met de letter A) Onderzoek Berenschot Job crafting Pindakaasprincipe Klantgerichtheid belangrijkste competentie voor MKB ...


Bekijk items: 1 tot 25 (176 totaal)