Arbeidsmigranten


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

2. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
Inhoud Aantallen verschillende EU-landen Begroting 2015 Meer Oost-Europeanen werken in Nederland Arbeidsmigranten van groot belang voor Nederland Steeds langer wachten voor een asielaanvraag 59% ...

3. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... inzetbaarheid. Deze verschillende thema’s raken elkaar bij kwetsbare doelgroepen zoals jongeren, arbeidsmigranten en flexwerkers. (Bron: Min. SZW, 24 apr. 2020). Redactie: Ten eerste, op x ...

4. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... voor Turkse asielstatushouders Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering Tekort aan arbeidsmigranten dreigt door coronapandemie Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten ...

5. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van het pensioen moet worden doorgewerkt. Arbeidsmigratie Het kabinet vindt het onacceptabel om arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland te halen voor werk dat ook gedaan kan worden ...

6. Code Oranje   20 augustus 2013
4 juni 2017  |  , ,
... Er komt een onderzoek naar verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt door de toestroom van arbeidsmigranten uit EU-landen. Onderdeel van dat onderzoek is het in kaart brengen van ...

7. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... prikkel, zei hij na afloop van overleg met zijn EU-collega's in Brussel. Nederland vreest dat arbeidsmigranten het land met de hoogste uitkering kiezen. Bovendien blijkt uit cijfers dat ...

8. Europese wetgeving   27 februari 2013
7 april 2021  |  , , ,
... binnen Europese Unie (EU) Europese Economische Ruimte Slimme grenzen Zwarte lijst voor fraude met arbeidsmigranten Fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt Werknemers werven op beurzen in Europa ...

9. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... dan verdachten in strafzaken Meer zorgfraude vastgesteld in 2017 Strengere aanpak ww-fraude arbeidsmigranten Bewijs uit Turkije ook geldig bij intrekken bijstand Amper onderzoek naar ...

10. Grensarbeider   6 maart 2011
28 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Moeten grensarbeiders ook in quarantaine? Minister Koolmees intensiveert samenwerking over arbeidsmigranten met Noordrijn-Westfalen Stichting grensarbeid Afspraken met België over ...

11. Historie   27 februari 2013
22 maart 2017  |  , , ,
... bedrijf is gevestigd noemt men offshoring. Grensoverschrijdend aanbod van personeel De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zorgt in een aantal bedrijfstakken voor verdringing ...

12. Huisvesting   27 februari 2013
2 augustus 2021  |  , , ,
Inhoud Erbarmelijk Keurmerk huisvesting arbeidsmigranten Bepalingen Rijksoverheid Roemenen wonen het krapst Groot tekort aan studentenkamers Tekort huisvesting arbeidsmigranten neemt toe ...

13. Inleiding   1 januari 2012
24 mei 2024  |  , , , , , ,
... Multinationale Ondernemingen (SOMO) en FairWork zijn de slechte arbeidsomstandigheden van Poolse arbeidsmigranten mede toe te schrijven aan het falen van zelfregulering* in de uitzendsector. * ...

14. Inleiding en begrippen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
24 oktober 2020  |  , ,
... aanbieden. Een flink deel van de vraag in de markt wordt ingevuld met de werving van arbeidsmigranten. Met name in de techniek, de bouw en de ICT. (Bron en meer: Flex Nieuws, 12 jan. ...

15. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... (corona)meldingen. In het bijzonder besteedt de Inspectie ruime aandacht aan misstanden voor arbeidsmigranten die, versterkt door een taalbarrière en een beperkt sociaal netwerk, in een ...

16. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... versoepeld Verblijfsregeling buitenlands personeel start-ups 2021 Looncriteria kennis- en arbeidsmigranten 2021 Kabinet staat aangepaste arbeidsvoorwaarden toe om startups te steunen Doel ...

17. Korting AOW   25 december 2012
23 juni 2020  |  , , , , , , , , , , ,
... het om mensen die op volwassen leeftijd naar Nederland zijn geïmmigreerd. Onder hen zijn veel arbeidsmigranten die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen. Anderzijds betreft het mensen ...

18. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
24 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Overheid en Zorg gaan stijgen komend jaar? 3 Nieuws Fysieke en mentale gezondheidsklachten arbeidsmigranten bijzonder hoog 4 Nieuws Iedereen een extra pensionpotje 5 Opinie Bitcoins hebben ...

19. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... goedkoper Een derde Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland Gezamenlijk huishouden voor arbeidsmigranten Gevolgen werktijdverkorting voor kennismigranten Arbeidsmigranten periode 2011 - ...

20. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... werking treden. Inhouding huisvesting en zorgverzekering op minimumloon aan banden Werkgevers van arbeidsmigranten mogen vanaf januari 2017 de kosten van de zorgverzekering en maximaal een kwart ...

21. Niet EU-migranten   27 februari 2013
22 maart 2023  |  , , , ,
... voor niet EU-migranten Tewerkstellingsvergunning Vrachtwagenchauffeurs komen van steeds verder weg Arbeidsmigranten in 2015 Werkgevers willen vluchtelingen aan werk helpen Soepele binnenkomst ...

22. Participatie   27 december 2013
19 juli 2019  |  , ,
... 21 mei 2014) Pool en Bulgaar minder vaak werkloos Economisch gezien zijn Poolse en Bulgaarse arbeidsmigranten in Nederland er de laatste jaren op vooruitgegaan. Steeds meer van hen hebben ...

23. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... keert werkloosheidsuitkeringen uit aan werknemers zonder na te gaan of ze zijn ontslagen. Met name arbeidsmigranten uit Polen, Turkije en Marokko, die zelf ontslag nemen, zouden zich schuldig ...

24. Rechtspositie   1 januari 2012
6 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Daarnaast wordt onderzocht of het puntensysteem voor huurwoningen ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten gehanteerd kan worden. Het puntensysteem legt een relatie tussen prijs en ...

25. Sociale verzekeringen   12 april 2014
6 mei 2019  |  , , ,
... Co, 11 apr. 2014) UWV alert op adressen met drie uitkeringen In de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten checkt uitkeringsinstantie UWV adressen met drie of meer uitkeringen. Zo’n ...


Bekijk items: 1 tot 25 (81 totaal)