Verzekeringsplicht


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... januari 2013 gaat de premieheffing uit van het wereldinkomen (box 1), dat gedurende de Nederlandse verzekeringsplicht wordt verdiend. Het wereldinkomen over het gehele jaar wordt op grond van deze ...

2. Cijfers ZZP-ers   27 juni 2012
21 november 2023  |  , , , , , , , ,
... ZZP-ers aan te nemen. Redactie: we hebben het helaas zover laten komen, door niet de "wet op de verzekeringsplicht" streng te handhaven. Ga terug naar subrubriek zzp-er. ...

3. Commissaris   28 november 2013
4 september 2020  |  , ,
... bij één van deze inhoudingsplichtigen komt te liggen. Dit geldt onder meer voor een DGA die wel verzekeringsplichtig is voor de werkmaatschappij waar hij werkt, maar zelf in dienst bij een ...

4. De maatstaf beoordeling arbeidsrelatie moet worden aangepast volgens de AG   23 juli 2020
27 februari 2021  |  , , , , , , ,
... zoveel aandacht besteedt aan deze zaak, terwijl al jaren lang (15 jaar) de wet op de verzekeringsplicht door zogenaamde zelfstandigen (ZZP) met voeten wordt ...

5. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... Kamer en de Belastingdienst door dat de Wet DBA niets nieuws is t.o.v. de Wet uit 1953 v.w.b. de verzekeringsplicht. Door Wiebes verworpen moties zijn onder meer: Het niet opleggen van ...

6. DGA Sociale verzekeringen   27 maart 2016
23 november 2018  |  , ,
Inhoud Sociale verzekeringen Verzekeringsplicht Nieuwe Regeling Aanwijzing DGA Private arbeidsongeschiktheidsverzekering weer in trek Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW Sociale verzekeringen De ...

7. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... Wiebes niet wil(de) toegeven, is dat de Belastingdienst vanaf 2006 schromelijk haar taak m.b.t. de verzekeringsplicht heeft verwaarloosd en ten onrechte lukraak VAR-verklaringen heeft afgegeven, ...

8. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... aan geweid. De DBA is niet meer dan gewoon een bevestiging van de wet van 1953 over de verzekeringsplicht, waarbij vanaf 2005 de Belastingdienst, die de controle op dit punt van het ...

9. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) is opgenomen dat er voor motorrijtuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor de speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit ...

10. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... eerst Wiebes en nu Koolmees deze kwestie weer voor zich uitgeschoven, terwijl de wetgeving op de verzekeringsplicht (1953 en 1964) al volkomen duidelijk is. Ook aan de loondoorbetaling van 2 ...

11. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... een tegenstrijdige uitspraak doet. Uit de wijze van werken blijkt namelijk dat er sprake is van "verzekeringsplicht". In hoger beroep zal dit mogelijk tot een ander vonnis leiden. Aantal ...

12. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... niet goed (zegt men). Daarom stelt de Belastingdienst zich ook dit jaar soepel op. De soap rond de verzekeringsplicht blijft maar doorgaan De ene smoes na de andere wordt opgevoerd om niet gewoon ...

13. Internationaal Monetair Fonds   6 december 2018
6 december 2018  | 
... verschillen tussen werknemers en de meeste ZZP-ers zouden opgelost kunnen worden door de wet op de verzekeringsplicht gewoon toe te passen en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Bedoelt Dorsey ...

14. Kenmerkend voor de vele amateurs die de Tweede Kamer telt   14 oktober 2016
, , ,
... dat de wet-DBA niets anders is dan een bevestiging van de bestaande wetgeving uit 1953 over de “Verzekeringsplicht”, die bepaalt of iemand werknemer is voor de sociale verzekeringen. De ...

15. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015   11 november 2014
30 april 2017  |  , , , ,
... volledig aangepast. Bij punt 8 is informatie toegevoegd over het vervallen van de code invloed verzekeringsplicht C. Verder is bij de aandachtspunten toegevoegd dat het bij de verduidelijking ...

16. Omscholing   14 juli 2016
15 april 2021  |  , ,
... van de meeste ZZP'ers niet hun onverzekerdheid is, maar het feit dat zij in feite onder de verzekeringsplicht vallen van de sociale wetgeving en gewoon werknemer zijn. Werkkansen van ...

17. Pensioen (ZZP-er)   13 januari 2014
22 februari 2021  |  , , , , , , ,
... een miljoen schijnzelfstandigen zijn gecreëerd i.p.v. zich te bemoeien met de ontduiking van de verzekeringsplicht, waardoor deze groep grotendeels gewoon verzekerd zou zijn, ook voor pensioen, ...

18. Rechtspositie   1 januari 2012
6 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... natuurlijk nog steeds de vraag: wanneer wordt de Wet DBA (gewoon een voortzetting van de Wet op de verzekeringsplicht) nu ingevoerd, want de meeste ZZP-ers zijn gewoon werknemer in de zin van de ...

19. Rechtspositie (ZZP-er)   4 mei 2012
17 november 2020  |  , , , , , , , , ,
... minder snel uitbetaald Kans dat zzp-er in armoede raakt, hangt af van bedrijfstak Jurisprudentie verzekeringsplicht opdrachtgever voor zzp-er Compensatieregeling bij bevalling voor vrouwelijke ...

20. Schade of verlies persoonlijke zaken   20 maart 2009
31 oktober 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Onbelast onder voorwaarde Verzekeringen Wet Zorgplicht Uitspraken Hoge Raad Gerichte vrijstelling Naslag Autoschade tijdens opdracht werkgever Schade tijdens woon-werkverkeer. Wie is ...

21. Schijnzelfstandige   13 juni 2015
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , ,
... ineens gaat controleren, terwijl deze verantwoordelijkheid al vanaf 2006 (toen de controle van de verzekeringsplicht van het UWV overging naar de Belastingdienst) niet is uitgevoerd, maar ...

22. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
... Minder uitval door levensbrede aanpak arbeidsparticipatie Privaatrechtelijke dienstbetrekking of verzekeringsplicht Psychische problemen bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkering onderbelicht ...

23. Veranderingen 2021   31 mei 2019
7 januari 2021  |  , , , ,
... (aangenomen) wet DBA is nog nooit toegepast, terwijl de bestaande wetgeving m.b.t. de zogenaamde "verzekeringsplicht" nooit vervallen is. In plaats daarvan werden meestal ten onrechte ...

24. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
... terwijl de wet op zich voldoende aanknopingspunten geeft om zelfstandigheid, liever gezegd om "verzekeringsplicht" voor de sociale wetgeving aan te tonen. Weer nieuwe wetgeving die misstanden ...

25. Verzekeringen (ZZP-er)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , ,
... Redactie: het overgrote deel van de zzp-ers is in feite "schijnzelfstandige". Meestal is de verzekeringsplicht van toepassing vanwege de volgende criteria: 1. Persoonlijke ...


Bekijk items: 1 tot 25 (103 totaal)