Gerechtshof


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... uitspraak van Rechtbank Breda is de belanghebbende in sprongcassatie gegaan. Dit betekent dat het gerechtshof wordt overgeslagen en de zaak direct bij de Hoge Raad terechtkomt. Die heeft het ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... in aanmerking komt en op grond van welke prestaties. Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, in een conflict tussen Philips Nederland en zijn Centrale ...

3. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Ja, dat moet de werkgever doen. Lees de jurisprudentie Gerechtshof 'sHertogenbosch van 21 mei 2019. ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... moet ingaan, dit najaar zal worden gepubliceerd. Jurisprudentie afdrachtvermindering onderwijs Gerechtshof 2015 In de door PwC gevoerde procedure heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ...

5. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... maakt duidelijk dat in voorkomende gevallen werkgevers nauwgezet moeten handelen. Ja, aldus het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 3 mei 2016. Case: werknemers - chauffeur - is noch beschikbaar ...

6. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... leden. Dat blijkt uit een arrest*** van de Hoge Raad (1998). ***Arrest: uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad. Verstrijken CAO Een bijzondere situatie is als de geldigheidsduur ...

7. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... gesproken niet te vergelijken met die op de opgaaf gegevens voor de loonheffingen. Dat heeft het gerechtshof onlangs bepaald. (Bron: Hoge Raad, 12 juli 2013) Identiteitsstelsel in kaart In ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... arbeid in te gaan, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verlangd. (Bron: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 nov. 2016) Zieke werknemer moet zelf voor vervoer zorgen Als een ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... het gemiddelde loon aan overwerk doorbetalen en andere reguliere toeslagen. Jurisprudentie: Het gerechtshof van ’s-Hertogenbosch heeft op 28 oktober 2014 nog eens duidelijk gemaakt hoe met de ...

10. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... (CAO) van de betreffende bedrijfstak. Jurisprudentie onderschrijft het voornoemde, zie Gerechtshof Leeuwarden 21 februari 2012, LJN BV6590. Maar pas op! In een recent geschil deed de ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Staatscourant, publicatie d.d. 5 december 2018) Eisen voor gezonde lucht opnieuw afgewezen Het gerechtshof in Den Haag heeft op 17 mei 2019 de vorderingen van Milieudefensie voor gezonde lucht ...

12. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wie wanneer welke auto mee had gekregen en ook werd geen kilometeradministratie bijgehouden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelde op 16 augustus 2016 de instelling tot een forse ...

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... niet altijd zeggen dat u hem ook op staande voet kunt ontslaan. Dit blijkt uit een oordeel van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Sectorcommissie Als uitvloeisel van het Sociaal akkoord (april ...

14. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... dit naar voren. Die had staatssecretaris Snel van Financiën ingesteld tegen een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Het ging om een naheffingsaanslag in de omzetbelasting in verband ...

15. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... Europees recht. Daardoor lijkt compensatie aanstaande, al wil de rechter daar nog niet aan. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat spaarders te weinig kregen voor hun geld. Wie in 2015 ...

16. Bestelauto   20 maart 2009
29 april 2020  |  , , ,
... De aanpassing heeft van het voertuig namelijk een personenauto gemaakt, oordeelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Een personenauto is volgens vaste jurisprudentie een motorrijtuig ...

17. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van de bijtelling mogen camerabeelden met kentekenherkenning worden gebruikt. Tot dat oordeel komt Gerechtshof Den Bosch in een tweetal zaken over de privacyaspecten van dit gebruik. Het gaat in ...

18. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... schrijven de SCP-onderzoekers. Is een werkgever altijd verantwoordelijk voor een burn-out? Het Gerechtshof Den Haag oordeelde op 18 november 2014 die vraag ontkennend en bekrachtigde daarmee ...

19. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... CAO's gaan er gemiddeld 1,42 procent op vooruit. Poolse chauffeurs loon betalen volgens CAO Het Gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat transporteur Farm Trans de CAO ook moet naleven als ...

20. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
... aan hun werknemers omdat de tablet geen computer is maar een communicatiemiddel. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald in een geschil tussen een werkgever en de ...

21. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... moet worden. De werknemer is dus nog steeds gebonden aan het concurrentiebeding. Ook het gerechtshof in Den Bosch kwam begin 2014 tot eenzelfde conclusie (ECLI:NL:GHSHE:2014:175). ...

22. Crisisheffing   29 oktober 2013
28 april 2017  |  , , ,
... over incidenteel loon dat is betaald op een moment dat deze heffing nog niet voorzienbaar was. Het Gerechtshof Amsterdam deed op 18 juni 2015 een tegenovergestelde uitspraak. De verwarring is ...

23. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... beroep - 'ontbinding arbeidsovereenkomst op e-grond, tevens ernstig verwijtbaar handelen' - het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, d.d. 2 mrt. 2018) Onrechtmatig raadplegen Patiëntendossier Uit ...

24. De maatstaf beoordeling arbeidsrelatie moet worden aangepast volgens de AG   23 juli 2020
27 februari 2021  |  , , , , , , ,
... van het bij de door haar uitgevoerde functie behorende loon. Bij de kantonrechter en het gerechtshof had de vrouw geen succes, daarop stelde ze beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. ...

25. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
... als redelijk beoordeeld. Maar het kan ook nog ingewikkelder, zie de uitspraak maart 2014 van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, Zaaknummer HD 200.131.247_01FU. Een werknemer mag voornoemde ...


Bekijk items: 1 tot 25 (149 totaal)