Ontslagroute


1. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Overzicht van de ontslagroutes Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen Soorten arbeidscontracten en hoe ze te beëindigen, situatie 2020 Overzicht van de ontslagroutes ...

2. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... worden nog eens bevestigd. Het kabinet past per 2016 het ontslagrecht aan. Daardoor hangt de ontslagroute die moet worden gevolgd: Bij ontslag vanwege persoonlijke redenen – bijvoorbeeld ...

3. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... worden nog eens bevestigd. Het kabinet past per 2016 het ontslagrecht aan. Daardoor hangt de ontslagroute die moet worden gevolgd: Bij ontslag vanwege persoonlijke redenen – bijvoorbeeld ...

4. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... die hij wil behouden, bovengemiddeld functioneren. Onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid is Ontslagroute die op 1 juli 2015 is ingegaan. Deze route kent verschillende aspecten: ontslag om ...

5. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... blijft wel een vergunning verplicht. Ontslag afhankelijk van de reden van ontslag komt er één ontslagroute: a. procedure bij het UWV bij ontslag wegens een bedrijfseconomische reden of ...

6. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  , ,
Inhoud Ontslagroutes Verschillende kostenposten Ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag via de kantonrechter duur Onderzoek ontslagkosten Lengte ontslagprocedures Familierelatie staat ...

7. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute in 2015-2016. Het aandeel ervan in het totaal aantal ontslagen is sinds 2011-2012 ...

8. Ontslag op staande voet   10 maart 2010
11 januari 2024  |  , , , , , ,
... raadzaam is geen ontslag op staande voet te geven. In dat geval kan de werkgever beter een andere ontslagroute volgen via het UWV of de kantonrechter, ook al niet vooraf te zeggen of aanvraag de ...

9. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... van de preventieve toetsing van ontslag. Afhankelijk van de reden voor het ontslag komt er één ontslagroute: voor bedrijfseconomisch ontslag en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid via een ...

10. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... is meestal hoger dan de wettelijke transitievergoeding. Reden is dat de werkgever de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter wilt vermijden en daarom bereid is een hogere ...

11. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
18 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... juli 2015 niet meer mogelijk om bij ontslag te kiezen tussen UWV of de kantonrechter. De te volgen ontslagroute wordt voortaan bepaald door de ontslaggrond. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische ...

12. Vaststellingsovereenkomst   4 december 2016
31 augustus 2021  |  , , , , , , , ,
... vergoeding de ‘transitie’ tussen twee banen kunnen overbruggen. Verder zijn er twee nieuwe ontslagroutes: via het UWV en via de kantonrechter. Het ontslag met wederzijds goedvinden via een ...

13. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
... bij ontslag te kiezen tussen het UWV of de kantonrechter. De ontslaggrond bepaalt voortaan welke ontslagroute gevolgd moet worden. Bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden of in geval ...

14. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Ontslagroute vanaf 1 juli 2015 Transitievergoeding en aanzegtermijn Verzoekschriftprocedures in plaats van dagvaarding Hoger beroep onder de WWZ Afspiegelingsbeginsel vanaf 1 juli 2015 ...

15. Ontslagroute vanaf 1 januari 2016 gewijzigd   22 december 2015
24 december 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | ,
De werkgever moet de arbeidsrelatie met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, eerst beëindigen voordat toestemming wordt verleend om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde ...

16. Alle ontslagroutes op een A4   9 maart 2017
13 maart 2017  | UWV  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het UWV zette de ontslagroutes op een rij en gaat per route daar dieper op in. Een handig overzicht, een eerste kennismaking die wij u niet willen onthouden. Uiteraard treft u dezelfde ...

17. Checklist om vervallen van een functie te kunnen onderbouwen   13 juni 2018
19 juni 2018  | LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Thijs Muffels  | , , , ,
In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst geweigerd. Het UWV heeft namelijk de noodzaak tot ...

18. Functie vervallen en ontslag: gebruik checklist om dit te onderbouwen!   19 juni 2018
19 juni 2018  | LWA Advocaten  | Thijs Muffels  | , , , ,
Achtergrond foto designed by Asierromero - Freepik.com In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de ...

19. Kosten ontslag met wederzijds goedvinden   13 juni 2017
15 juni 2017  | SEO Economisch Onderzoek  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Ontslag met wederzijds goedvinden is met een aandeel van circa 70 procent de meest voorkomende ontslagroute in 2015-2016. Het aandeel ervan in het totaal aantal ontslagen is sinds 2011-2012 ...

20. Moet mijn werkgever bij re-integratie 2e spoor ook een transitievergoeding betalen?   9 augustus 2016
8 augustus 2016  | , ,
... in dienst is geweest, recht op heeft, als hij wordt ontslagen en dit onafhankelijk van de gevolgde ontslagroute (UWV of kantonrechter). Re-integratie 2e spoor komt voor wanneer het niet lukt om ...


20 items