Functie vervallen en ontslag: gebruik checklist om dit te onderbouwen!

Opinie |  di 19 jun 2018  | Bron: LWA Advocaten  | Auteur: Thijs Muffels  | Trefwoorden: Ontslagroute, Bedrijfseconomisch, UWV, Ontslagvergunning, Herplaatsing


Achtergrond foto designed by Asierromero - Freepik.com

In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst geweigerd. Het UWV heeft namelijk de noodzaak tot het laten vervallen van de functie van werknemer niet kunnen vaststellen. Na weigering van de toestemming klopt werkgever bij de kantonrechter aan met het verzoek de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van dezelfde bedrijfseconomische omstandigheden.
 

De kantonrechter ziet de noodzaak tot het laten vervallen van de functie wel, maar meent dat werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht om werknemer te herplaatsen.

Maar wat had de werkgever dan allemaal moeten doen?
  1. lijst met bestaande vacatures beschikbaar stellen;
  2. herplaatsingsonderzoek doen (concern-breed);
  3. opleidingen, ervaringen en capaciteiten van werknemer in kaart brengen;
  4. bepalen welke vacatures/functies passend zijn of passend gemaakt kunnen worden;
  5. begeleiding bieden bij herplaatsing;
  6. vacatures/passende functies met werknemer bespreken;
  7. scholing bieden om werknemer geschikt te maken voor vacatures/passende functies;
  8. toegang geven tot test(en) om geschiktheid te bepalen;
en dit alles gedurende een redelijke termijn van (tenminste) 26 weken.

Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkgever onvoldoende inspanningen verricht. Ergo: de arbeidsovereenkomst werd niet beëindigd.

Conclusie: Neem deze checklist ter hand voordat uw herplaatsing strand.

Thijs Muffels

Thijs Muffels Meer info

Thijs Muffels is advocaat sinds 1999, tevens partner bij Lieshout Westerhout Advocaten. Thijs is een doorgewinterde expert op het gebied van collectief en individueel ontslag, overgang van onderneming,medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden. Hij begeleidt herstructureringen zodanig dat het beste resultaat voor alle arbeidsverhoudingen in de onderneming wordt bereikt. Onderhandelingen met vakbonden en ondernemingsraden (over organisatieveranderingen inclusief sociaal plan) worden pragmatisch ingestoken met optimaal rendement. Hij werkt voor (middel)grote (inter)nationale ondernemingen alsook voor bestuurders en werknemers. Hij heeft met succes de postacademische opleiding Grotius Arbeidsrecht gevolgd, is lid van de European Employment Lawyers Association (EELA), van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA).Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: