Ontslagvergunning


1. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... om bedrijfseconomische redenen, of omdat hij langdurig arbeidsongeschikt is, dan heeft u een ontslagvergunning nodig. U vraagt die aan bij UWV. Ontslag om persoonlijke redenen via de ...

2. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... een ontslagaanvraag bij UWV indienen. Dit doet hij met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid. (Bron: UWV, 13 juli 2016) Hoe wordt de ...

3. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... van rechtswege afloopt. Dit betekent dat opzegging van het dienstverband - na verkrijging van een ontslagvergunning van het UWV of een beschikking van de kantonrechter - noodzakelijk is. ...

4. Arbeidsrechtelijke fouten   10 maart 2010
24 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... onderscheiden waarin sprake is van vernietigbaar ontslag: de werkgever heeft nagelaten een ontslagvergunning1 bij het CWI resp. de kantonrechter aan te vragen. Ook komt het voor dat de ...

5. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... een ontslagaanvraag bij UWV indienen. Dit doet hij met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Modelovereenkomst ook van belang bij ...

6. Beëindiging van rechtswege   10 maart 2010
9 november 2017  |  , ,
... omschreven periode afloopt (7:667, lid 1 BW). Opzegging is dus niet nodig en ook geen ontslagvergunning. NB: Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen ...

7. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... opzegging heeft vernietigd door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter, doordat de vereiste ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf ontbrak voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst ...

8. Collectief ontslag (arbeidsrecht)   10 maart 2010
5 juli 2020  |  , ,
... het collectief ontslag aan het UWV moet onderscheiden worden van het aanvragen van de individuele ontslagvergunningen. Na de melding moet de werkgever voor de verschillende werknemers met wie hij ...

9. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... meer worden opgeteld. NB: Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten waarvoor geen opzegging en/of ontslagvergunning vereist zijn (bijvoorbeeld het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor ...

10. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
... beloning ontvangen als werknemers in gelijke functies, bij ziekte doorbetaald krijgen en geen ontslagvergunning nodig is omdat gewerkt wordt met contracten van maximaal drie maanden, die ...

11. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... Dit kantoor geeft geen verdere invulling aan het werkgeverschap, als het werk stopt is de ontslagvergunning om bedrijfseconomische reden snel geregeld. Meer over payrolling treft u aan in ...

12. Gedeeltelijk ontslag   20 maart 2009
3 juni 2017  |  , ,
... - getroffen door financiële malaise - bij het UWV (vroeger CWI geheten) een (gedeeltelijke) ontslagvergunning aanvragen. Nadat het UWV de vergunning heeft afgegeven, vroeg de werkgever een ...

13. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
... als de alfahulpovereenkomst 3 of meer dagen voor dezelfde hulpvrager/opdrachtgever werkt, moet een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Alfahulpen zijn vaak niet verplicht verzekerd ...

14. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  , ,
... ontslagroutes onderscheiden: eenzijdige opzegging van een overheidsaanstelling (voor ambtenaren); ontslagvergunning via het UWV; ontbindingsverzoek via de kantonrechter; ontslag op staande voet; ...

15. Ontslag nemen of krijgen   22 januari 2011
12 juli 2019  |  , , ,
... schriftelijk is overeengekomen (7:667 BW). De werkgever is verder verplicht om voorafgaand een ontslagvergunning1 bij de afdeling Juridische Zaken van het CWI aan te vragen. Heeft de werkgever ...

16. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... bij u is binnengekomen. De werknemer heeft voor deze opzegging verder niets nodig, dus geen ontslagvergunning van UWV of een oordeel van de kantonrechter. Het hangt soms van de fase van de ...

17. Ontslag op staande voet   10 maart 2010
11 januari 2024  |  , , , , , ,
... weigeren opdrachten te vervullen. Overige regels Voor het ontslag op staande voet is dus geen ontslagvergunning nodig en het ontslag gaat onmiddellijk in, een opzegtermijn wordt daarom niet ...

18. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  , ,
... Geen vergunning UWV nodig Werknemersverklaring 'geen bezwaar' vervallen Ontslagcommissie Ontslagvergunning gekregen Gang via het UWV naar de kantonrechter Wederindiensttredingsvoorwaarde ...

19. Ontslagbescherming (bij ziekte)   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... de eerste twee jaren waarin de werknemer ziek is. Daarna mag de werkgever hem wel ontslaan. De ontslagvergunning kan men aanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of bij de ...

20. Opzegverboden   22 oktober 2010
27 april 2020  |  , , , , ,
... juli 2015 Rechtsbescherming OR-leden vanaf 1 juli 2015 Tijdens en wegens Opzegverbod bij ziekte en ontslagvergunning Alcoholverslaving is ziekte, ontslag niet toegestaan Opzegverbod bij ziekte in ...

21. Problemen en kritiek   21 maart 2018
6 januari 2020  |  , ,
... zelf ziet daar geen reden toe. De voormalige Arbeidsinspectie bekeek de aanvragen voor een ontslagvergunning die het UWV tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2017 afwikkelde. Van de 26.894 ...

22. Rechtsbijstand   31 augustus 2011
3 februari 2020  |  , , , , ,
... zich hier niet bij neer wenst te leggen. In een recent geval diende een werkgever een ontslagvergunningsaanvraag in (op bedrijfseconomische gronden) bij het UWV. De werknemer was voor ...

23. Seizoenswerk   22 mei 2009
7 juli 2019  |  , , , ,
... bepaalde gebeurtenis. De werkgever hoeft geen speciale handelingen te verrichten. Hij heeft geen ontslagvergunning nodig, hoeft geen opzegtermijn in acht te nemen en is niet gebonden aan de ...

24. Shared Service Centre (SSC)   24 november 2010
10 september 2020  |  , , , ,
... van een payroller bij de organisatie waar hij werkt afloopt, zal UWV niet meer automatisch een ontslagvergunning verlenen aan het payrollbureau. Dit kan ook voor organisaties gevolgen hebben. ...

25. Sollicitatie   31 maart 2017
14 januari 2021  |  , , , , ,
... van het UWV. Volgens die voorwaarde is een werkgever tot 26 weken na de ontslagvergunning verplicht een oud-werknemer te informeren als er eenzelfde functie vrijkomt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (53 totaal)