Payroll


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Verval arbeidsplaatsen over toekomstige periode bezien Redelijke grond bij ontslag van payrollwerknemers Einde payrollovereenkomst bij niet-nakoming En zo zijn er nog een aantal ...

2. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Verlenging algemeen verbindend verklaring CAO zonder akkoord FNV niet-verbindend verklaard Payrollbedrijven moeten zich aan uitzend-CAO houden Gewijzigd Besluit Aanmelding CAO’s en ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... of telefonische verkoop verzorgt, maar ook uw administratiekantoor, een externe helpdesk of payroll service. Onder de huidige en toekomstige wetgeving bent u verplicht met deze partijen een ...

4. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... ZZP-ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging; (2) werknemers (inclusief payrollwerknemers) die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; (3) werknemers (inclusief ...

5. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten payroll-constructie, kan dat? Na drie tijdelijke contracten naar een payrollbedrijf, toch een ...

6. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... intermediairs (WAADI) moet er voor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers die via een payrollbureau werken gelijk zijn aan arbeidsvoorwaarden van de werknemers die rechtstreeks bij de ...

7. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen. Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als ...

8. Beroepsregister   27 januari 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... beroepsvereniging of beroepsregister is bijvoorbeeld het NIRPA (Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting). Zie: www.nirpa.nl Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor de ...

9. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... betrekking op een aanpassing voortkomende uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans waardoor uitzenden en payrollen juridisch gezien niet meer gelijk worden gesteld, kwartaaltoetsing op ondernemingen die ...

10. Buitenland (WML)   15 juni 2015
12 september 2020  |  ,
... Het bedrijf geeft als excuus dat de onderbetaling een gevolg is van een ‘technische fout in de payroll-berekeningen’. Het bedrijf moet nu omgerekend € 160.000 aan deze groep terugbetalen ...

11. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... geharmoniseerd en hebben beide CAO's nagenoeg dezelfde inhoud. vanaf 1 januari 2020 vallen payrollovereenkomsten niet meer onder de CAO voor uitzendkrachten. Voor reeds bestaande ...

12. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... Pink slip* party Financiële sector met kwart gekrompen Aanpassing ontslagvolgorde zorgsector Payrollmedewerkers meenemen bij afspiegelingsbeginsel Nieuwe onheilstijding voor personeel SNS ...

13. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken, uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollbedrijf Please. Het onderzoek werd gehouden onder 400 MKB-ondernemers. Er werden ...

14. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... behoefte hebben om een rendabel ZZP-AOV te ontwikkelen. Pay-roll De regeringspartners stellen een payroll-constructie niet mag worden gebruikt als concurrentie op reguliere arbeidsvoorwaarden. ...

15. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... doet niet ter zake. Ook ondernemingen die werknemers elders detacheren, zich presenteren als payrollbedrijf of incidenteel een werknemer aan een cliënt ter beschikking stellen, vallen in ...

16. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
... lood bevatten en moeten de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek. (Bron: Payrolltotaal e.a., 2020) Door subsidies rijdt ‘welgestelde accountant’ nu elektrisch In een ...

17. Erkenning Verworven Competenties (EVC)   20 maart 2009
7 mei 2017  |  , , ,
... een nieuwe EVC-procedure ingevoerd. In samenwerking met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) is door Cedeo een branche erkende EVC-procedure ontwikkeld die kan ...

18. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... de nieuwe wet en zoeken daarom massaal naar alternatieven met meer zekerheid, zoals detachering en payrolling." (Bron: Znieuws, 13 apr. 2016) Wet DBA en de WNT: directe consequenties voor interim ...

19. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Inleiding flexibele arbeidsovereenkomst Dienstbetrekking Flexibele schil Payrollen Contracting Overeenkomst van opdracht (OVO) Oproepovereenkomst Voorovereenkomst Diverse ...

20. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... flexwerkers flink omhoog De markt voor freelancers en flexwerkers trekt aan volgens onderzoek van payrollbedrijf Tentoo. In het derde kwartaal van 2013 ontvingen zij gemiddeld een hogere uur- en ...

21. Functienaam   13 november 2011
4 september 2018  |  ,
... advies ingewonnen. Geen sprake van dwaling of misbruik van omstandigheden. Voormalige werkgever is payrollonderneming. Gewezen werknemer wordt niet ontslagen uit het concurrentiebeding. Uit dat ...

22. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... van werknemers. Meer uitleg over herplaatsing van werknemers. Een toegevoegde paragraaf over payrolling. De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen bij de Uitvoeringsregels LAO (B-grond) ...

23. Holocratie   4 december 2017
29 november 2018  |  , , ,
Inhoud Betekenis holocratie Holocratisch vs Sociocratisch Praktijk Zelfsturende teams Betekenis holocratie Holocratie1 , geen managers, geen bureaucratie en geen directe orders. De macht in ...

24. Informatie Belastingdienst (DBA)   22 oktober 2016
6 januari 2020  |  , , , , ,
... van het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met ZZP-ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen. Ook het FD kwam met het bericht dat grote bedrijven ...

25. Inkomen HR-professional   10 november 2015
3 februari 2020  |  , ,
... 53.900,00 17 47 Salarisspecialist 56.400,00 13 47 Hoofd salarisadministratie 59.400,00 18 50 HR-payroll medewerker 51.900,00 8 46 HR-payroll manager 65.600,00 18 48 Register Payroll Prof (RPP) ...


Bekijk items: 1 tot 25 (128 totaal)