Pensioenfonds


1. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
... RPA en NOPD fuseren tot nieuwe beroepsorganisatie Pensioenorde Informatie over diversiteit pensioenfondsbesturen Bestuursmodel Op 7 augustus 2013 is de Wet versterking bestuur ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... de Sociale Verzekeringsbank, de Gemeentelijke Sociale Diensten, Centrum voor Werk en Inkomen en de Pensioenfondsen. Training over solliciteren via social media Werk zoeken via social media zoals ...

3. Afkoop pensioen 10% ineens   16 mei 2023
14 november 2023  |  , , , ,
... jaarlijks gaat krijgen en weet je als deelnemer niet welk pensioenkapitaal de verzekeraar of het pensioenfonds daar tegen over heeft staan. Dat moet dus berekend worden. Hoe die rekensom er uit ...

4. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen Verklaring duurzaamheid banken en pensioenfondsen De energietransitie raakt iedereen Eerste Nederlandse Klimaatwet is aanstaande ...

5. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... van een maandelijkse extra uitkering, naast het normale nabestaandenpensioen dat door het Pensioenfonds zal worden uitgekeerd. De hoogte van de gewenste nabestaandenuitkering kan zelf ...

6. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... of zij in de jaren dat dat speelt wel genoeg geld/inkomen hebben om rond te komen. Een aantal pensioenfondsen hebben hun reglement zodanig aangepast dat de ingangsdata AOW en bedrijfspensioen ...

7. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... De reserves moeten op orde zijn zodat iedereen er zeker van kan zijn dat het pensioen op orde is. Pensioenfondsen moeten niet gedwongen worden zich arm te rekenen waardoor ouderen onterecht ...

8. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen. Het pensioenfonds voor de metaal (PMT) ziet een verdubbeling van het aantal nieuwe ...

9. Arbeidsongeschiktheidspensioen   20 maart 2009
10 juli 2020  |  ,
... deze werknemers regelmatig achter het net vissen omdat ze niet wisten dat ze zich tijdig bij hun pensioenfonds hadden moeten melden om premievrije pensioenopbouw te krijgen. (Bron: ...

10. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Blinden en slechtzienden ‘zien’ met AI Algoritme nu ook om fraude op te sporen Japans pensioenfonds kiest voor kunstmatige intelligentie Geen vertrouwen in kunstmatige intelligentie ...

11. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.’ (Bron: Career Guide, 29 ...

12. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... maken tussen het basispensioen: de AOW en het aanvullende pensioen, dat via een meestal verplicht pensioenfonds wordt gespaard of een pensioenvoorziening via een verzekeraar. In 2008 is ...

13. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... zijn Nederlandse multinationals zijn duurzaam Sociaal en groen ondernemen wordt mainstream Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen Verduurzamen van verf, kan dat? ...

14. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... iedereen is geen onmogelijkheid! Nieuwe software verlaagt aanmerkelijk de beheerskosten van o.a. pensioenfondsen SAP Nederland is altijd bezig met innovatie ook binnen de pensioenmarkt Dure ...

15. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... jaar de nieuwe pensioenregels in het zogenoemde Financieel Toetsingskader naar de Tweede Kamer. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten een groter deel van hun vermogen investeren in de ...

16. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... de brexit, spanning in Turkije of terreuraanslagen. ** Het ziet er naar uit dat een groot aantal pensioenfondsen opnieuw de pensioenen niet zal kunnen indexeren. Hoewel het niet de rol is van de ...

17. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... pensioen opbouwt. De bedoeling is om met ingang van 1 januari 2018 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om bij een fusie tijdelijk gescheiden vermogens aan te ...

18. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... jaar funest Een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar heeft grote financiële gevolgen voor de pensioenfondsen. Om dat te kunnen betalen moet de pensioenpremie fors omhoog, ten koste van de ...

19. Beleidsregels overheid   9 juni 2019
10 februari 2020  |  ,
... of verzekeringsholding met zetel in Nederland, marktexploitant, elektronischgeldinstelling, pensioenfonds, beroepspensioenfonds en datarapporteringsdienstverlener. De Beleidsregels zijn van ...

20. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (ZVW) verhoogd. Ook is de werkgeverspremie pensioen (waaronder die van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn) in totaliteit gestegen. Lonen in 2022 met 3 procent ...

21. Betalingsachterstand werkgever   26 mei 2017
26 mei 2017  |  , ,
... voor de opbouw van pensioenaanspraken en voor pensioenaanspraken zonder premievrije waarde. Een pensioenfonds moet partijen informeren zodra er een premieachterstand is ter grootte van 5%. ...

22. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... 50 jaar worden geboren, verder stijgt met 3 à 4 jaar. De nieuwe cijfers zijn ook van belang voor pensioenfondsen en levensverzekeraars, zeker omdat de nieuwe Prognosetafel in termen van ...

23. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... hebben op andere dienstverlenende bedrijven. Bovendien versterkt het de toegang voor Nederlandse pensioenfondsen en andere vermogensbeheerders tot de kapitaalmarkt.’ (Bron: Career Guide, 29 ...

24. BTW-heffing op pensioenen   24 januari 2017
11 juli 2019  |  , ,
Inhoud Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen Pensioenfondsen roepen staatssecretaris op btw-heffing te schrappen Drie pensioenfondsen noemen de btw-heffing die zij op ...

25. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... dan werknemers met een vast contract. Dan moet je denken aan uitsluiting van deelname aan een pensioenfonds en minder scholing. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat de CAO wordt ondermijnd. (De ...


Bekijk items: 1 tot 25 (541 totaal)