Nationaal Pensioenregister

Datum laatste wijziging: 18 oktober 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. AOW en collectieve pensioenregelingen vanaf 1 januari 2011
  2. Nadenken
  3. Pensioen onvindbaar?
  4. Uitbreiding vanaf december 2012
  5. Wet Pensioencommunicatie
  6. Pensioenchecklist voor werkgevers online

AOW en collectieve pensioenregelingen vanaf 1 januari 2011

In het Nationaal Pensioenregister, dat op 1 januari 2011 van start is gegaan, zijn de gegevens betreffende de pensioensopbouw van iedereen opgenomen. Uiteraard is de privacy gegarandeerd en zijn deze persoonlijke gegevens goed afgeschermd, vandaar dat toegang tot de eigen gegevens alleen verkregen kan worden door in te loggen met het burgerservicenummer (BSN) en de DigiD, die iedereen heeft of kan aanvragen. In de eerste fase van de bouw van het register gaat het om informatie over de AOW en collectieve pensioenregelingen. Naast de Sociale Verzekeringsbank nemen circa 700 pensioenfondsen en verzekeraars daaraan deel.
De opbouw van het pensioen bij mogelijke verschillende bedrijven en de AOW is te zien op Mijnpensioenoverzicht*. Werknemers kunnen op mijnpensioenoverzicht.nl ook zien wat zij netto aan pensioen en AOW overhouden.

* Data midden 2019

NB: Eenmaal opgebouwde pensioenrechten kunnen in principe niet verjaren, aldus de Hoge Raad.

Nadenken

Een organisatie die zich inzet voor meer informatie over pensioenen is www.pensioenkijker.nl. Pensioenkijker zorgt dat Nederlanders gaan nadenken over hun pensioen. Ook maken ze pensioen begrijpelijker. Daarnaast geeft deze stichting objectieve informatie over pensioen.

Pensioen onvindbaar?

Als u wilt weten hoeveel pensioen u bij een eerdere werkgever heeft opgebouwd, kan het zijn dat het pensioenfonds onvindbaar is. In verreweg de meeste gevallen is er dan niets aan de hand en is een fusie of naamsverandering de reden van de onvindbaarheid. Gelukkig kunt u de nieuwe naam van uw vroegere pensioenfonds achterhalen via De Nederlandsche Bank (DNB).
De kans is heel groot dat u pensioenrechten heeft opgebouwd bij (vroegere) werkgevers. Het bijbehorende pensioenfonds keert echter lang niet altijd automatisch uit als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan moet u dit zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder en dus moet u goed bijhouden waar u pensioen heeft opgebouwd. Ook kan de Helpdesk "Vergeten pensioenen" u soms helpen. De helpdesk is op werkdagen van 8.30 tot 12.30 bereikbaar.

Uitbreiding vanaf december 2012

Het Pensioenregister gaat de getoonde informatie uitbreiden met gegevens over het financieel effect van echtscheiding, en gaat ook netto bedragen vermelden. Daarnaast gaat het register het latente nabestaandenpensioen aangeven op het moment van pensionering van een pensioengerechtigde met een jongere partner. Ook het toekomstige AOW-bedrag voor alleenstaanden wordt straks door de databank zichtbaar gemaakt. Bij het tonen van verevening bij echtscheiding komt het register overigens met het bedrag dat aan de ex-partner moet worden betaald, en (nog) niet met het bedrag dat een ex-partner ontvangt in het kader van de scheiding. Ook na de uitbreiding biedt het register mensen nog geen volledig overzicht van al hun pensioenregelingen. Informatie over bij verzekeraars opgebouwde rechten in derde-pijler-overeenkomsten ontbreekt nog.

Wet Pensioencommunicatie

De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2015 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren.

Pensioenchecklist voor werkgevers online

De eerste pensioenchecklist is gepubliceerd. Het gaat om een werkgeverschecklist die past bij Pensioen 1-2-3*, de nieuwe opbouw van pensioeninformatie die per 1 juli 2016 de huidige startbrief vervangt. De checklist kan de werkgever na de indiensttreding van een werknemer gebruiken voor het verstrekken van basisinformatie over de pensioenregeling.

* Pensioen 1-2-3 heeft een gelaagde structuur:

  • laag 1: basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de werknemer moet verstrekken na indiensttreding;
  • laag 2: nadere uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling;
  • laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement.

NB: Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug kunnen vinden, deze informatie wordt niet uitgedeeld.

Ga terug naar Pensioen (inleiding).