Afstandsverklaring    Cijfers Europa en daarbuiten 


Betalingsachterstand werkgever

Datum laatste wijziging: 26 mei 2017  |  Trefwoorden: Pensioen, Werkgever, Betaling

In volgorde van tijd:

Aandringen

Bij betalingsachterstand dringt de pensioenuitvoerder bij de werkgever op betaling aan.

Mededeling aan personeel

Indien betaling uitblijft, worden de werknemers geïnformeerd over de betalingsachterstand omdat die situatie gevolgen heeft voor de opbouw van pensioenaanspraken en voor pensioenaanspraken zonder premievrije waarde. Een pensioenfonds moet partijen informeren zodra er een premieachterstand is ter grootte van 5%.

Premievrij maken

Als een verzekeraar de pensioenpremies niet meer van de werkgever ontvangt, kan de verzekeraar gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om de pensioenpolis premievrij te maken. Premievrijmaking houdt in dat er geen toekomstige pensioenopbouw meer plaatsvindt, met gevolg dat er ook geen nieuwe premieplicht meer ontstaat. Ook betekent een premievrijmaking dat de dekking van eventuele risicoverzekeringen (zoals een arbeidsongeschiktheids- of partnerpensioen) komt te vervallen.

Drie maanden pauze

Eerst na drie maanden nadat hij de deelnemers over de betalingsachterstand heeft geïnformeerd, mag de verzekeraar overgaan tot het laten vervallen of premie vrijmaken van de verzekering. Voorwaarde is dat de verzekeraar zich aantoonbaar heeft ingespannen om de premies geïncasseerd te krijgen.
Vervolgens beperkt de wet de terugwerkende kracht: de verzekeraar mag het premievrij maken of laten vervallen van de pensioenverzekering maximaal tot vijf maanden laten terugwerken, gerekend vanaf het tijdstip dat de deelnemers op de hoogte zijn gesteld.

Uitbetaling UWV

Stel dat een werkgever uiteindelijk failliet raakt en als gevolg daarvan de arbeidsovereenkomsten met de werknemers eindigen. Uitgangspunt voor het UWV is dat zij achterstallige pensioenpremies die zijn ontstaan in een periode van één jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst zullen moeten overnemen (artikel 61 WW), zodat de werknemers van deze achterstand geen nadeel zullen ondervinden.

Uitbetaling UWV vervalt bij premievrij maken

Regelmatig komt het echter niet tot een uitbetaling door het UWV over deze volledige periode. Als in het jaar voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst de pensioenpolis namelijk premievrij is gemaakt door de verzekeraar (als gevolg van een betalingsachterstand), zal het UWV vanaf het moment van premievrijmaking waarschijnlijk niets meer overnemen. Het UWV stelt zich dan namelijk op het standpunt dat de pensioenpolis premievrij is gemaakt, als gevolg hiervan geen nieuwe premieplicht ontstaan is en er dus ook niets over te nemen valt. (Bronnen: Aectueel, Amweb e.a.)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Afstandsverklaring    Cijfers Europa en daarbuiten