Pensioenpremies STiPP (tabellen)

Datum laatste wijziging: 9 januari 2024  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

StiPP 2024

Totaal over pensioengrondslag

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

8,00%

8,00%

0,00%

Premie Plusregeling

12,00%

8,00%

4,00%

Franchise Plusregeling

€ 8,45

n.v.t.

n.v.t.

Maximaal pensioengevend loon

€ 38,26 n.v.t. n.v.t.


De premie die de werkgever (in de Plusregeling samen met uw werknemer) betaalt, wordt gebruikt voor de pensioenopbouw van de werknemer. Het percentage waarmee de werknemer pensioen opbouwt wordt de beschikbare premie genoemd. In de Basisregeling is dit percentage 7,4% van de pensioengrondslag. Dit percentage is voor alle werknemers hetzelfde.

In de Plusregeling is er sprake van een leeftijdsafhankelijke beschikbare premie. De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel.

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2024

Leeftijd

Beschikbare premie Plusregeling 2024

18 – 24

4,2%

25 – 29

5,2%

30 – 34

6,3%

35 – 39

7,7%

40 – 44

9,3%

45 – 49

11,4%

50 – 54

14,0%

55 – 59

17,2%

60 – 64

21,4%

65 en ouder

25,7%

StiPP 2023

Totaal over pensioengrondslag

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

8,00%

8,00%

0,00%

Premie Plusregeling

12,00%

8,00%

4,00%

Franchise Plusregeling

€ 7,68

n.v.t.

n.v.t.

Maximaal pensioengevend loon

€ 35,77 n.v.t. n.v.t.


De premie die de werkgever betaalt, wordt gebruikt voor de pensioenopbouw.  Deze opbouw is niet hetzelfde als de pensioenpremie die de werkgever betaalt. Het percentage dat de pensioen-opbouw bepaalt, wordt de beschikbare premie genoemd. De werknemer bouwt in de Basisregeling 7,3% (was 4,2%) pensioen op over de pensioengrondslag. Dit percentage is voor iedereen gelijk.

De hoogte van de pensioenopbouw in de Plusregeling is afhankelijk van uw leeftijd. De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel. Deze is niet gewijzigd ten opzichte van 2022.

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2023

Leeftijd

Plusregeling 2023

21 - 24

4,2%

25 - 29

5,2%

30 - 34

6,3%

35 - 39

7,7%

40 - 44

9,3%

45 - 49

11,4%

50 - 54

14,0%

55 - 59

17,2%

60 - 64

21,4%

65 - 66

25,7%

StiPP 2022

Totaal over pensioengrondslag

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

2,60%

2,60%

0,00%

Premie Plusregeling

12,00%

8,00%

4,00%

Franchise Plusregeling

€ 7,13

n.v.t.

n.v.t.

Maximaal pensioengevend loon

€ 31,89 n.v.t. n.v.t.


De premie die de werkgever betaalt, wordt gebruikt voor depensioenopbouw.  Deze opbouw is niet hetzelfde als de pensioenpremie die de werkgever betaalt. Het percentage waarmee de werknemer pensioen opbouwt wordt de beschikbare premie genoemd. In de Basisregeling is de beschikbare premie leeftijdsonafhankelijk. De werknemer bouwt in de Basisregeling 4,2% pensioen op over de pensioengrondslag. In de Plusregeling is er sprake van een leeftijdsafhankelijke beschikbare premie.  De leeftijdsafhankelijke beschikbare premie in de Plusregeling leest u in onderstaande tabel.

Overzicht beschikbare premiepercentages Plusregeling 2022

Leeftijd

Plusregeling 2022

21 - 24

4,2%

25 - 29

5,2%

30 - 34

6,3%

35 - 39

7,7%

40 - 44

9,3%

45 - 49

11,4%

50 - 54

14,0%

55 - 59

17,2%

60 - 64

21,4%

65 - 66

25,7%

StiPP 2021

Totaal over pensioengrondslag

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

2,60%

2,60%

0,00%

Premie Plusregeling

12,00%

8,00%

4,00%

Franchise Plusregeling

€ 7,01

n.v.t.

n.v.t.

Maximaal pensioengevend loon

€ 31,15 n.v.t. n.v.t.

Meer pensioenopbouw in de Plusregeling

De premiepercentages van de staffel in de Plusregeling worden in een aantal leeftijdscategorieën iets verhoogd. Dit betekent dat als de werknemer in een van deze categorieën valt, de werknemer wat meer pensioenkapitaal gaat opbouwen zonder dat daar meer pensioenpremie voor betaalt wordt. Valt de werknemer in een leeftijdscategorie waarbij het percentage niet wijzigt? Dan blijft de werknemer evenveel pensioenkapitaal opbouwen met dezelfde premie zoals op dit moment. De staffel is gewijzigd als gevolg van een wijziging van de fiscale staffels. Het opbouwpercentage in de Basisregeling wijzigt niet. Deze blijft voor alle leeftijden 4,2%.  
 

Leeftijd

Plusregeling 2021

Plusregeling 2020

21 - 24

4,2%

4,2%

25 - 29

5,2%

5,1%

30 - 34

6,3%

6,3%

35 - 39

7,7%

7,6%

40 - 44

9,3%

9,3%

45 - 49

11,4%

11,4%

50 - 54

14,0%

13,9%

55 - 59

17,2%

17,2%

60 - 64

21,4%

21,3%

65 - 66

25,7%

25,6%

StiPP 2020

Hoewel de WAB per 1 januari 2020 ingaat, gaat het gedeelte over het pensioen voor payrollwerknemers pas in per 1 januari 2021. Voor 2020 geldt dus dat de verplichtstelling en de StiPP-regelingen nog steeds op u van toepassing zijn. In 2020 verandert er dus niets en blijft u pensioen opbouwen in de pensioenregeling van StiPP. (StiPP, 2019)

Bedragen en percentages 2020

In de Basisregeling betaalt u de volledige premie: 2,6% van het bruto loon. In de Plusregeling betaalt uw werknemer mee aan het pensioen: maximaal 1/3 van de totale premie. De totale premie is 12% van de pensioengrondslag. Uw werknemer betaalt dus maximaal 4%. Voor 2020 geldt een maximum pensioengrondslag van € 23,74 per uur. Dit is het maximum uurloon minus de uurfranchise (€ 30,57 min € 6,83). In schema
 

Totaal over pensioengrondslag

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

2,60%

2,60%

0,00%

Premie Plusregeling

12,00%

8,00%

4,00%

Franchise Plusregeling

€ 6,83

n.v.t.

n.v.t.

Maximaal pensioengevend loon

€ 23,74 n.v.t. n.v.t.


Ga terug naar Uitzendarbeid/pensioenen.