Sociale verzekeringen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 5 oktober 2023  |  Trefwoorden: , , ,

Premiepercentages sociale verzekeringen

Premie 2023 2024
Ouderdomsfonds (AOW) 17,90% 17,90%
Nabestaandenfonds (ANW) 0,10% 0,10%
Wet langdurige zorg (WLZ) 9,65% 9,65%
Algemeen werkloosheidsfonds
AWF-laag (vaste dienstverbanden) 2,64% 2,64%
AWF-hoog (flexibele dienstverbanden) 7,64% 7,64%
Uitvoeringsfonds voor de overheid (ufo) 0,68% 0,68%
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
Aof-laag (kleine werkgevers) 5,82% 6,18%
Aof-hoog (grote werkgevers) 7,11% 7,49%
Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%
Werkhervattingskas (Whk) rekenpremie 1,53% 1,22%

Het maximum premieloon voor 2021 is € 58.311 per kalenderjaar (2020: € 57.232).

De premiepercentages 2021 zijn:

  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90% (2020: 17,90%)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10% (2020: 0,10%)
  • Lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,7% (2020: 2,94%) per 1-8-2021 0,34%
  • Hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,7% (2020: 7,94%) per 1-8-2021 5,34%
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% (2020: 0,68%)
  • Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,03% (2020: 7,27%)
  • Opslag kinderopvangtoeslag 0,50% (2020: 0,50%)
Het verschil tussen de lage en hoge premie AWf is wettelijk bepaald op 5%