Bijverdienen (tabellen)

Datum laatste wijziging: 29 juli 2023  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Bijverdiensten studenten

In 2023 is de bijverdiengrens voor studenten € 16.121,60 en geldt voor de volgende 3 groepen werknemers:
  • MBO'ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct
  • MBO'ers vanaf 18 jaar die studiefinaniering ontvangen
  • HBO'ers en WO'ers met studeifinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs

MBO

De Eerste Kamer stemde ermee in, dat de bijverdiengrens voor studenten in het MBP wordt afgeschaft per 2024, als onderdeel van de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs.
De bijverddiensten in 2022 en 2023 controleert Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet meer. De bijverdiensten uit deze jaren hebben dus ook geen gevolgen voor de studiefinanciering.

In 2020 mocht een groot deel van de studenten vanwege de coronacrisis onbeperkt bijverdienen. Vanaf 1 januari 2021 is dit veranderd. De regels zijn als volgt:
  • Mbo’ers en studenten op het hbo en de universiteit die vallen onder het oude stelsel mogen maximaal € 15.415,63 bijverdienen. Is hun inkomen hoger, dan moeten zij hun studiefinanciering en studentenreisproduct stopzetten.
  • Voor hbo’ers en universitaire studenten met leenstelsel geldt geen grens. Zij mogen onbeperkt bijverdienen.
Bijverdiensten kinderen met kinderbijslag:
  • Sinds 1 januari 2020 mogen kinderen die in aanmerking komen voor kinderbijslag onbeperkt bijverdienen. Het inkomen van het kind heeft geen gevolgen voor de kinderbijslag.

(Bron: ABAB, 10 dec. 2020)