Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon?    Heb ik recht op een uitstroompremie nu ik afzie van mijn IOAW uitkering? 

Mijn kind heeft een Wajong uitkering en krijgt een schenking van € 1.200 per jaar. Wordt dit gekort?

Vraagbaak  |  1 februari 2021  |  Trefwoorden: Wajong, Schenking, Inkomenstoets, Bijverdienen

Vraag

Mijn kind (35 jaar), die een volledige Wajong uitkering geniet, krijgt van een Stichting per jaar € 1.200,00. Wordt dit bedrag op de Wajong uitkering gekort?

Antwoord

Dit bedrag wordt niet gekort op de Wajong uitkering. Een schenking wordt namelijk niet gezien als inkomen. Het heeft dus ook geen gevolgen voor eventuele toeslagen. Het kan in sommige gevallen wel gevolgen hebben voor een uitkering waar een vermogenstoets aan vastzit.

Bijverdienen
Uitkeringsgerechtigden mogen bijverdienen naast de Wajonguitkering. De grens van het bijverdienen wordt bepaald door de hoogte van de Wajonguitkering. Bij volledige uitkering mag maximaal 20% van het minimumloon bijverdiend worden.

Het bedrag € 1.200,00 per jaar is dermate gering (zelfs minder dan 20% minimum loon) , dat er al geen sprake kan zijn van vermogen, maar zelfs een groot vermogen heeft geen invloed op de Wajong uitkering. Uiteraard wel op toeslagen en eventueel vermogensbelasting.

Schenken en inkomen
Het ontvangen van een schenking geldt niet als inkomen. Het heeft dus geen invloed op eventuele belastingtoeslagen. Als je de schenking gaat sparen dan komt deze in box 3. De schenking telt dan wel als vermogen. Bij toeslagen met een vermogenstoets kan dit dus effect hebben op het recht op een toeslag. De oplossing is om het geld uit te geven voor de peildatum van het vermogen. Tenzij het bedrag natuurlijk onder de norm blijft, dan kun je het sparen.
Als de schenking hoger is dan de vrijstelling voor schenkbelasting, dan moet er wel schenkbelasting worden betaald. Die tarieven zijn lager dan inkomstenbelasting.

Gevolgen voor uitkering
Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan kan een schenking gevolgen hebben voor de uitkering. De gemeente stelt namelijk regels onder welke voorwaarden je een schenking mag ontvangen. De hoofdregel is dat jouw vermogen niet boven de vermogensgrens voor de bijstand mag komen. Als dat wel het geval is kan de gemeente de uitkering stop zetten of zelfs een boete opleggen.
Wettelijk ben je verplicht om alle schenkingen die je ontvangt te melden bij de gemeente. Als je geen melding maakt, kan de gemeente een boete opleggen. Het is dus verstandig om voorafgaand contact op te nemen met de gemeente en na te vragen of er eventueel gevolgen zijn voor de uitkering.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon?    Heb ik recht op een uitstroompremie nu ik afzie van mijn IOAW uitkering?