Bijdragen aan goed doel

Datum laatste wijziging: 9 augustus 2020  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inhoud

 1. Fiscaal vriendelijk belonen
 2. Vergoeding in loon of eindheffing
 3. Werkkostenregeling
 4. Belastingdienst
 5. Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel
 6. Poolse man redt 3 kinderen uit zee en verdrinkt zelf. 

Fiscaal vriendelijk belonen

Als er in een onderneming werknemers zijn die zich inzetten voor een sportieve fondsenwervingsactie zoals de Roparun of de Alpe d’Huzes, kan de werkgever een fiscaal vriendelijke bijdrage leveren.
 • De werkgever geeft de werknemer(s) bijzonder verlof en zorgt er op die manier voor dat de sportieve prestatie niet ten koste gaat van het vakantiesaldo van de werknemer.
 • De werkgever draagt rechtstreeks bij aan het team van de werknemer. Er is geen sprake van loonvoordeel voor deze werknemer en de bijdrage kan dus onbelast plaatsvinden.
 • De werkgever verzorgt de maaltijden (catering) en het verblijf van de werknemer tijdens de activiteit of één van beide.

Vergoeding in loon of eindheffing

Een individuele vergoeding voor werknemers moet worden gerekend tot het loon of betrekken in de eindheffing. Het is namelijk alleen mogelijk om een onbelaste vergoeding voor reis en verblijf te geven als de werknemer hier geen privévoordeel van heeft. Er moet dan bovendien sprake zijn van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Als een werknemer zelf het initiatief neemt om deel te nemen aan het evenement, is het de vraag of dit het geval is.

Werkkostenregeling

Onder de WKR mag de werkgever de vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte. De werkgever is dan geen 80% eindheffing verschuldigd zolang op jaarbasis de vrije ruimte* van de fiscale loonsom niet is overschreden.

* Zie Werkkostenregeling (inleiding).

Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel

De beste procedure is, wanneer er in samenspraak met de OR een gezamenlijk besluit wordt genomen.
Werkgever en werknemers besluiten om eenmalig het salaris te verlagen met een door de werknemer zelf te kiezen bedrag. Men is niet verplicht om mee te doen.
De werknemers en werkgever tekenen een verklaring dat het salaris van een bepaalde maand met een bepaald bedrag wordt verlaagd In de verklaring staan ook de consequenties (weliswaar zeer gering) dat de verlaging effect heeft op het vakantiegeld en mogelijk grondslag voor pensioen en sociale wetten.
In veel gevallen zal het ook een fiscaal voordeel opleveren van bijna 50% t.o.v. een netto bedrag te storten.
Ik heb deze methodiek in het verleden aan een paar arbeidsjuristen voorgelegd en na enige aarzeling (het idee was hen onbekend) moesten toegeven dat er arbeidsrechtelijk niets op tegen was. Bijkomstigheid: de medewerker mag niet beneden het minimum loon uitkomen.

N.B. Niet de werknemer stort het geld, maar de werkgever stort het equivalent als sponsoring. Voor de werkgever is de bijdrage dus aftrekbaar. Meestal verhoogt de werkgever het totale bedrag nog eens.

Poolse man redde 3 kinderen uit zee in Julianadorp

Op 2 augustus heeft Marcin Kolczynski drie kinderen uit de zee gered, helaas is hij zelf hier door om het leven gekomen. Marcin heeft zelf drie jonge kinderen achter gelaten. Aangezien de familie het niet breed heeft en de kosten van de begrafenis en het lichaam vervoeren naar Polen duur zijn heeft Martina Janasz, een Poolse die in Nederland woont, een crowdfunding project opgezet. Het doel was € 30.000,00 op te halen; dat is nu meer dan € 300.000,00 geworden.  Ook wil zij zorgen dat de vrouw en de drie achtergelaten kinderen van Marcin een goede toekomst zullen hebben. 
Het streefbedrag was € 30.000. Gulle gevers hebben echter met relatief kleine bedragen ruim € 300.000,00 opgebracht. Fantastisch! Niet dat geld ooit het verdriet en gemis kan wegnemen. Maar moet hier belasting over worden betaald?

De vraag is nu: Moet hierover belasting worden betaald?

Wat zegt de Belastingdienst hierover. Wanneer moet er aangifte worden gedaan? Als de waarde van die schenking in 2020 hoger is dan € 2.208.
Dit bedrag geldt per schenker. Dat betekent dat u van verschillende personen € 2.208 belastingvrij mag ontvangen. Schenkingen die minder waard zijn, hoeft u niet aan de Belastingdienst door te geven.
Krijgt u de schenking van uw ouder(s)? Dan ligt die grens bij € 5.515.
Schenken beide ouders u iets? Tel dan die bedragen bij elkaar op. Ook al zijn uw ouders gescheiden. Dus geven ze samen meer dan € 5.515? Dan moet u aangifte doen.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als 1 schenker.
Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Soms is het lastig te bepalen wat een schenking waard is

Bijvoorbeeld als u een waardevol cadeau krijgt. Hoe stelt u dan tóch de waarde vast? Lees hierover meer in Wanneer is iets een schenking?
Aangifte doen betekent níet altijd dat u schenkbelasting moet betalen
Soms is een schenking belastingvrij, bijvoorbeeld als u het geld voor uw eigen woning gebruikt. U moet dan wél aangifte doen om een vrijstelling aan te vragen. Lees meer over vrijstellingen bij Ik krijg een schenking - betaal ik schenkbelasting?

Woont uw schenker buiten Nederland?

En is hij of zij Nederlander? Dan hoeft u alleen aangifte te doen als hij of zij minder dan 10 jaar geleden buiten Nederland is gaan wonen.
Heeft de schenker een andere nationaliteit? En ging hij of zij minder dan 1 jaar geleden buiten Nederland wonen? Dan moet u ook aangifte doen.

Conclusie

 • De giften voor Marcin zijn per donatie allemaal minder dan € 2.208,00. Dus hoeft er sowieso geen aangifte te worden gedaan.
 • Daarbij woont de ontvanger van de schenking in het buitenland, in dit geval Polen. En is dus het Poolse belastingrecht van toepassing.
 • Wij nemen aan dat ook in Polen geen inkomstenbelasting over dit bedrag geheven wordt.  
Zie ook: Verlof of vakantie inleveren

Belastingdienst

Lees ook wat de Belastingdienst over giften zegt.

NB: Voor werkgevers die geld schenken aan goede doelen gelden andere regels, zie Belastingdienst.