Betaling aan derde    Bijzonder tarief 


Bijdragen aan goed doel

Datum laatste wijziging: 7 september 2017  |  Trefwoorden: Belastingdienst, Goed doel, Loon, Eindheffing, Loon- en inkomstenbelasting, Belastingvrij

Inhoud

  1. Fiscaal vriendelijk belonen
  2. Vergoeding in loon of eindheffing
  3. Werkkostenregeling
  4. Belastingdienst
  5. Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel

Fiscaal vriendelijk belonen

Als er in een onderneming werknemers zijn die zich inzetten voor een sportieve fondsenwervingsactie zoals de Roparun of de Alpe d’Huzes, kan de werkgever een fiscaal vriendelijke bijdrage leveren.
  • De werkgever geeft de werknemer(s) bijzonder verlof en zorgt er op die manier voor dat de sportieve prestatie niet ten koste gaat van het vakantiesaldo van de werknemer.
  • De werkgever draagt rechtstreeks bij aan het team van de werknemer. Er is geen sprake van loonvoordeel voor deze werknemer en de bijdrage kan dus onbelast plaatsvinden.
  • De werkgever verzorgt de maaltijden (catering) en het verblijf van de werknemer tijdens de activiteit of één van beide.

Vergoeding in loon of eindheffing

Een individuele vergoeding voor werknemers moet worden gerekend tot het loon of betrekken in de eindheffing. Het is namelijk alleen mogelijk om een onbelaste vergoeding voor reis en verblijf te geven als de werknemer hier geen privévoordeel van heeft. Er moet dan bovendien sprake zijn van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Als een werknemer zelf het initiatief neemt om deel te nemen aan het evenement, is het de vraag of dit het geval is.

Werkkostenregeling

Onder de WKR mag de werkgever de vergoeding onderbrengen in de vrije ruimte. De werkgever is dan geen 80% eindheffing verschuldigd zolang op jaarbasis de vrije ruimte* van de fiscale loonsom niet is overschreden.

* Zie Werkkostenregeling (inleiding).

Onze werknemers willen een bijdrage leveren aan een goed doel

De beste procedure is, wanneer er in samenspraak met de OR een gezamenlijk besluit wordt genomen.
Werkgever en werknemers besluiten om eenmalig het salaris te verlagen met een door de werknemer zelf te kiezen bedrag. Men is niet verplicht om mee te doen.
De werknemers en werkgever tekenen een verklaring dat het salaris van een bepaalde maand met een bepaald bedrag wordt verlaagd In de verklaring staan ook de consequenties (weliswaar zeer gering) dat de verlaging heeft op het vakantiegeld en mogelijk grondslag voor pensioen en sociale wetten.
In veel gevallen zal het ook een fiscaal voordeel opleveren van bijna 50% t.o.v. een netto bedrag te storten.
Ik heb deze methodiek in het verleden aan een paar arbeidsjuristen voorgelegd en na enige aarzeling (het idee was hen onbekend) moesten toegeven dat er arbeidsrechtelijk niets op tegen was. Bijkomstigheid: de medewerker mag niet beneden het minimum loon uitkomen.

N.B. Niet de werknemer stort het geld, maar de werkgever stort het equivalent als sponsoring. Voor de werkgever is de bijdrage dus aftrekbaar. Meestal verhoogt de werkgever het totale bedrag nog eens.


Zie ook: Verlof of vakantie inleveren

Belastingdienst

Lees ook wat de Belastingdienst over giften zegt.

NB: Voor werkgevers die geld schenken aan goede doelen gelden andere regels, zie Belastingdienst.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Betaling aan derde    Bijzonder tarief