Loon- en inkomstenbelasting 2020    Aanspraak 


Aanslag- en teruggaafgrenzen

Datum laatste wijziging: 4 januari 2018  |  Trefwoorden: Loon- en inkomstenbelasting, Aanslaggrens, Teruggaaf

Inhoud

  1. Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting
  2. Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen
  3. Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen

Aanslaggrens voor de inkomstenbelasting

Als iemand in een kalenderjaar te veel loonbelasting en premie volksverzekering heeft betaald, kan hij om een teruggaaf vragen door middel van het zogenaamde T-biljet. Voorwaarde is dat terug te verkrijgen bedrag hoger moet zijn dan bepaald minimumbedrag.


Teruggaafgrens loonbelasting en premie volksverzekeringen

De wet kent ook een grens voor teruggaaf op verzoek van te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering. Naast de voorheffingen moeten ook in aanmerking worden genomen de voorlopige teruggaven (gezamenlijk genoemd: voorheffingssaldo). Als dit voorheffingssaldo de verschuldigde belasting de grens niet overtreft, volgt geen aanslag. Men noemt dit ook wel de nihilaanslag.

Hoogte aanslag en teruggaafgrenzen

De grens voor een teruggaaf op verzoek is de laatste jaren niet gewijzigd, de grens voor het opleggen van een aanslag is in 2018 wel gewijzigd. De grens voor een teruggaaf op verzoek voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering is € 14. De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is in 2018 € 46. (was in 2017 en daarvoor € 45)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loon- en inkomstenbelasting 2020    Aanspraak