Handboek Loonheffingen 2017

Datum laatste wijziging: 4 oktober 2017  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Waar te vinden
  2. Wijzigingen
  3. Nieuwe pdf ‘Handboek Loonheffingen 2017’
  4. Wijzigingen 3e kwartaal 2017

Waar te vinden

Het Handboek Loonheffingen 2017 (1 maart 2017) is te vinden op internet (pdf-versie).

Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De online versie van het handboek wordt in 2017 doorlopend actueel gehouden, van de download versie zal de Belastingdienst elk kwartaal een geactualiseerde versie plaatsen.

Het onderdeel 'Stappenplan' is handig om snel op de gewenste pagina te komen.

Wijzingen

Uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aanleveren

De gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden moet u voortaan digitaal aanleveren. De Belastingdienst heeft de tekst van het Handboek Loonheffingen paragraaf 1.2 hierop aangepast. (Bron: Salarisnet, 30 apr. 2017)

Nieuwe pdf ‘Handboek Loonheffingen 2017’

De Belastingdienst heeft een nieuwe pdf van het Handboek Loonheffingen d.d. 4 juni 2017 gepubliceerd. In het handboek staat informatie over de loonheffingen voor 2017.

In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 juni 2017 verwerkt. In het eerste kwartaal bevatte het Handboek geen wijzigingen. In het tweede kwartaal zitten de wijzigingen in de stappen 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15, 16, 23 en 24. Ook is het onderdeel “Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2017” gewijzigd. Het handboek is ook online te lezen. De onlineversie van het handboek is altijd actueel.

Pdf-versie Handboek Loonheffingen

Wijzigingen 3e kwartaal 2017

In het Handboek Loonheffingen 2017 zijn in het derde kwartaal een aantal wijzigingen aangebracht.

Het betreft een uitbreiding van de informatie over het keuzeloon in de Cafetariaregeling, paragraaf 4.15 en het lage-inkomensvoordeel (LIV), paragraaf 19.2.1. (Bron: Rijksoverheid, 8 aug. 2017)

Er verder zijn diverse inhoudelijke en tekstuele wijzigingen doorgevoerd waaronder:

  • 4.10 Inkomenscode 21 is veranderd in 63
  • 5.15 Informatie over lage-inkomensvoordeel is toegevoegd
  • 14.4 Verwijzing naar brochure 'Belastingcontrole met de Auditfile' is verwijderd
  • 21.3 Wijzigingen vervoer en reiskosten

Zie ook Wijzigingen 3e kwartaal oktober 2017.