Loon- en inkomstenbelasting (inleiding)    Loonbegrip 


Loon-in-, loon-over-regeling

Datum laatste wijziging: 13 maart 2018  |  Trefwoorden: Loontijdvak, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

 1. Twee regelingen
 2. Wijzigingen 2012
 3. Naslag

Twee regelingen

Loon wordt als regel toegerekend aan het tijdvak waarin het aan de werknemer is betaald (loon-in). Onder bepaalde voorwaarden mogen werkgevers het uitbetaalde loon toerekenen aan een verstreken loontijdvak. Dit wordt de 'loon-over-regeling' genoemd. Waarom populair: voor een werknemer kan het verstrekken van een uitkering e.d. niet in het kalenderjaar maar bijvoorbeeld in het jaar daarop, hem fiscaal gezien voordelen geven.

Bij loon-over gaat het om twee regelingen:
 1. De eerste regeling houdt in dat een werkgever een in de maand januari van het nieuwe jaar gedane inhouding op loon dat de werknemer voor het voorgaande jaar nog toekomt, mag opnemen in de laatste aangifte over het oude jaar. Daarbij wordt de inhouding volgens de tarieven van het voorgaande jaar berekend. Deze regeling wordt structureel in de wet opgenomen.
 2. De tweede regeling houdt in dat de werkgever binnen het kalenderjaar loonbetalingen mag toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben, zo nodig door het indienen van correctieberichten.

Wijziging 2012

Tot en met 2011 bepaalde de Belastingdienst voor ieder kalenderjaar opnieuw of een werkgever de 'loon-over-systematiek' mocht toepassen. Per 1 januari 2012 is deze systematiek structureel in de wet vastgelegd.
Als een werkgever aan de voorwaarden voldoet, mag hij voortaan ieder kalenderjaar de loon-over-systematiek gebruiken. De voorwaarden om de loon-over-systematiek toe te passen zijn:
 • de nabetaling heeft betrekking op een eerder tijdvak in het kalenderjaar;
 • het was voor de werkgever ook in voorgaande jaren gebruikelijk om nabetalingen aan te geven in het tijdvak waarop deze betrekking hebben;
 • in een kalenderjaar verwerkt de werkgever alle nabetalingen op dezelfde manier, namelijk in het tijdvak waarop deze betrekking hebben. De werkgever maakt dus nieuwe loonberekeningen over deze tijdvakken;
 • als de werkgever een nabetaling verwerkt in een tijdvak waarvoor hij al aangifte heeft gedaan, corrigeert hij deze aangifte. Hij verzendt de correctie tegelijk met de aangifte over het tijdvak waarin hij de nabetaling doet.
Gaat een werkgever voor het eerst loonheffingen inhouden en betalen? Dan geldt voor hem de hoofdregel: hij past de loon-in-systematiek toe, tenzij hij een salarispakket gaat gebruiken dat is gebaseerd op de loon-over-systematiek. Wil een werkgever van systematiek veranderen, dan geldt het volgende:
 • Past een werkgever de loon-in-systematiek toe? Dan mag hij niet overstappen op de loon-over-systematiek. Hij mag alleen overstappen op de loon-over-systematiek als hij een ander salarispakket gaat gebruiken dat is gebaseerd op de loon-over-systematiek.
 • Past een werkgever de loon-over-systematiek toe? Dan mag hij deze systematiek blijven gebruiken. Hij mag ook overstappen op de loon-in-systematiek.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Loon- en inkomstenbelasting (inleiding)    Loonbegrip