Kunnen wij als werkgever aan een van onze medewerkers een lening verstrekken voor de aankoop van een huis?

Vraagbaak  |  do 4 nov 2021  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Ja, dat kan. Alleen is de lening niet meer rentevrij. U zult aan de medewerker een marktconforme rente (normrente) moeten vragen en een duidelijke aflossingsschema moeten overeenkomen.
Als u aan een werknemer een renteloze lening verstrekt, behoort het werkelijke rentevoordeel in beginsel tot het loon. Het rentevoordeel wordt belast conform de forfaitaire regeling. Als u geen of minder rente in rekening brengt dan de zogenoemde normrente, moet u het verschil tot het loon rekenen.
Als u als werkgever aan een werknemer een renteloze lening verstrekt, geniet deze werknemer een voordeel. Dit geldt ook als er sprake is van een laagrentende lening. Behalve een rentevoordeel geniet de werknemer in bepaalde situaties ook een kostenvoordeel, bijvoorbeeld met betrekking tot afsluitprovisie. Voor deze kosten geldt hetzelfde als hierna ten aanzien van de rente wordt vermeld.

Normrente, wordt marktrente
De rente is bij de heffing van inkomstenbelasting niet aftrekbaar. Dit betekent dat de werkgever in beginsel geen renteloze leningen meer kan verstrekken zonder rekening te houden met een belast loonvoordeel. Op grond van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 moest dit rentevoordeel worden bepaald op basis van de normrente. De normrente voor een personeelslening bestaat echter niet meer.  Werkgevers moeten nu zelf controleren wat de actuele marktrente is (6%?). Is er sprake van een laagrentende lening, bijvoorbeeld met een rentepercentage van 3 procent, dan moet het verschil tussen de marktrente en dit lagere percentage tot het loon worden gerekend.

Zie ook: Personeelslening | HR-kiosk.nl