De Nederlandsche Bank is de hoofdschuldige dat pensioenen niet verhoogd mogen worden.

Opinie |  wo 18 jul 2018  | Bron: Pensioen Pro  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Marktwaarde, Marktrente, Korting, pensioen, Staatsschuld, Belastingclaim, Rendement

Niet Draghi, maar de Nederlandsche Bank is de schuldige dat pensioenen niet verhoogd mogen worden. Er is, volkomen ten onrechte, zelfs sprake van mogelijke kortingen op de pensioenen.
 
In de Pensioenwet staat (art 126) dat de verplichtingen (naar de toekomst) bepaald moeten worden op grond van marktwaardering. Daar heeft de Nederlandsche Bank op eigen initiatief marktrente van gemaakt. Marktwaardering is iets anders dan marktrente. Dus DNB handelt in strijd met wat de wetgever aangeeft c.q. geeft op z’n minst een merkwaardige uitleg aan art 126. Er wordt verder klakkeloos aangenomen dat DNB dat zomaar mag voorschrijven. Dat is niet zo. De DNB heeft juist tot taak om de handhaving van de wetgeving te controleren. Maar niet om een eigen uitleg te geven aan het artikel. Willens en wetens worden miljoenen pensioengerechtigden daardoor ernstig benadeeld en beroofd van een deel van hun pensioen.

De rekenrente geeft een vertekend beeld van het rendement van de pensioenfondsen

 4,2% groei per jaar
Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen 10 jaar gestaag gegroeid, met gemiddeld 4,2% per jaar (gemeten in USD). Het groeicijfer is gelijk aan het wereldwijd gemiddelde en ligt dicht in de buurt van rendementen op aandelen en obligaties in diezelfde periode.

Vermogensstijging van 33 procent over het afgelopen decennium
Nederland had in 2016 wereldwijd het hoogste pensioenvermogen in verhouding tot haar bruto binnenlands product (168%). Ons land werd daarbij gevolgd door Australië (126%), Zwitserland (123%), de Verenigde Staten (121%) en het Verenigd Koninkrijk (108%). Bovendien liet het Nederlandse pensioenvermogen de grootste groei zien over het afgelopen decennium (33%).

Marktrente
De marktrente daarentegen beweegt zich de laatste jaren tussen de 2,0 en 0,7 procent. Wanneer we dus de verplichtingen op lange termijn tegen de marktrente gaan waarderen, komen we extreem veel lager uit dan het feitelijke rendement.

Nederland heeft geen staatsschuld en is een van de rijkste landen ter wereld

Helemaal geen staatsschuld
Het Ministerie van Financiën (27 juni 2017) rekent intern met een pensioenvermogen “pensioenfondsen” van ca. € 1.500 mld. en “toekomstig belastinggeld” van € 450 mld. Ook dit moet kennelijk geheim gehouden worden.  In werkelijkheid gaat het (juni 2017) eerder om een pensioenvermogen van € 1.654 miljard en een belastingclaim van ca. € 579 mld. (35%).
Dat houdt dus in dat de overheidsschuld feitelijk nihil is. Dat niet alleen, maar een overschot van bijna 200 miljard!  Wacht even: daar komt nog eens bij een belastingclaim (35%) op de pensioenen bij verzekeraars, de lijfrenten en de kapitaalverzekeringen.

Zie ook: gesprek Pieter Lakeman en Arno Wellens
 
 
 
 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: