Rendement


1. Rendement van pensioenpremie   3 juni 2017
3 juni 2017  |  ,
Rendement Wat levert de jaarlijkse pensioenpremie op aan kapitaal? Met de logaritmentafel komen we (met de navolgende aannames) tot de volgende uitkomsten, waarbij we de berekeningen bewust ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... zijn en waar in de praktijk maar weinig discussie over is met de Belastingdienst. (Bron en meer: Rendement, 9 jul. 2018) Overgangsrecht Het voorgestelde overgangsrecht houdt in dat de ...

3. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... u dus na verloop van de CAO goed in de gaten houden welke regels op u van toepassing zijn. (Bron: Rendement, 29 jun. 2015) CAO zonder akkoord FNV niet-verbindend verklaard Eind 2015 sloot ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... de vergrijzing, maar vooral ook van de lage rente. Hierdoor moet uitgegaan worden van een lager rendement op opgebouwde reserves en zijn dus hogere reserves nodig. (Bron: CBS, 31 aug. 2015) ...

5. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... pleiten ook al langer voor een frauderegister naar Brits voorbeeld. (Bron en meer: Rendement, 1 okt. 2018) Werkgever blokkeert voortijdig toegang tot e-mailaccount van werknemer ...

6. Andries Bongers   31 augustus 2015
... pagina 6/10 Meer informatie over Andries F. Bongers Publicaties in BG magazine Publicaties Salarisrendement Laatste opinies Functioneringsgesprekken hebben we afgeschaft; het werkte niet | ...

7. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ziek werd, moest de werkgever van de rechter daarom opnieuw 104 weken het loon doorbetalen. (Bron: Rendement, 3 sept. 2014) Tips: Werkgevers wensen niet dat passende arbeid onbedoeld of ...

8. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... werktijd en de productiviteit te verhogen, om overwerk te minimaliseren en aldus voor een hoger rendement te zorgen. De term arbeidstijdmanagement (ATM) is in gebruik voor heel verschillende ...

9. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... leiden tot een beroerte, longkanker, de chronische longaandoening COPD of een hartaanval. (Bron: Rendement, 22 jul. 2015) Streep door hoge Arboboetes Het beleid van de minister van SZW is ...

10. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... over verbeteringen in de Handelsregisterwet worden meegenomen. (Bronnen: PrivacyNieuws & Rendement, 11 jan. 2019)) Persoonsgegevens zonder Brexit akkoord niet zomaar naar Verenigd ...

11. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... hoogste jaarlijkse inleg mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarlijkse inleg 3. De behaalde rendementen moeten worden bijgeboekt op de spaarrekening of moeten worden gebruikt om ...

12. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... foto’s die u heeft gemaakt van een bepaald persoon of op een specifiek locatie kunt delen (Bron: Rendement, 19 jun. 2015) Facebook wordt onder meer ingezet om privé zaken te delen. Jongeren ...

13. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... baan te vinden. De aanpassing van het ontslagrecht is opgenomen in de wet Werk en zekerheid. Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer ...

14. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... werkgever en werknemer is volgens de minister de basis voor een goede arbeidsrelatie. (Bron: Rendement, 4 jun. 2021) Werkgevers: vaccinatiestatus vastleggen voor deel werknemers Een grote ...

15. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... bezig met innovatie ook binnen de pensioenmarkt Dure adviseurs pensioenfondsen leveren geen extra rendement op Rekenrente wat is dat? Nederland rijkste land van de wereld Nederland is het rijkste ...

16. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... een vermogens- en een vermogenswinstbelasting invoeren in tegenstelling tot de oneerlijke vermogensrendementsheffing. De winstbelasting voor grote bedrijven daalt al jaren. Burgers zijn in ...

17. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... Dat rijkere mensen meer moeten betalen komt doordat dat zij met zoveel vermogen ook veel meer rendement kunnen maken en dus meer belasting kunnen betalen, aldus de uitleg van het kabinet. ...

18. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... nieuwe ict. Box 3 Ook in 2018 moet men belasting betalen over het box 3-vermogen. De vastgestelde rendementspercentages van de drie vermogensschijven zijn al bekend. Ervan uitgaande dat het ...

19. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... Box 3 Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot 30.360 euro per persoon. Het forfaitaire rendement van de vermogensschijven wijzigt naar 1,94 procent (30.360 - 102.010 euro), 4,45 ...

20. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... per 1 januari 2021 € 100.000. De schijfgrenzen die horen bij het berekenen van het forfaitair rendement uit sparen en beleggen worden opnieuw vastgesteld, de tweede schijf begint bij een box ...

21. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... Ben ik verplicht mijn huis te verkopen? Staatssecretaris streeft naar belasten werkelijk rendement in box 3 Regen goed voor belastingaangifte Waar moet de vermogende particulier naar ...

22. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Doelstelling PO beroeps- en gedragscode NVP Sollicitatiecode Certificering Indienen klacht Schadevergoeding na onzorgvuldige sollicitatieprocedure Toepassing Sollicitatiecode tijdens de ...

23. Bezoek aan huisarts e.d.   20 maart 2009
20 maart 2017  |  ,
... moeten worden ingehaald. Artsbezoek moet altijd in de eigen tijd van de werknemer. (Bron: Rendement, 8 dec. 2014) Ziekteverzuimmanagement De werkgever moet zich realiseren dat in het ...

24. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

25. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... terwijl een lange termijn bonus mensen juist aan zou moeten sporen om te focussen op lange termijn rendement. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC in samenwerking met de London School of Economics ...


Bekijk items: 1 tot 25 (360 totaal)