Pensioenakkoord    Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 


Pensioenbreuk

Datum laatste wijziging: 20 maart 2017  |  Trefwoorden: Pensioen, Pensioenbreuk, Carrièrebreuk, Premievrij

Inhoud

  1. Vaak lagere pensioenaanspraak
  2. Waarde-aantasting
  3. Carrièrebreuk
  4. Waardeoverdracht


Vaak lagere pensioenaanspraak

Is er sprake van een premievrije pensioenaanspraak, dan kan het probleem van de pensioenbreuk ontstaan, d.w.z. door een bepaalde oorzaak zal de toekomstige pensioenuitkering lager uitvallen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het in dienst treden bij een andere werkgever met geen of minder gunstige pensioenverzekering, tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of zelf ontslag nemen zonder een andere baan te hebben. Pensioenbreuken doen zich vooral voor bij eindloonregelingen, zie onder.

Waarde-aantasting

Als een werknemer ontslag neemt of krijgt, worden zijn tot dan opgebouwde pensioenrechten bevroren, we spreken dan van een premievrije aanspraak. In de periode hierna is wat de pensioenaanspraken meestal sprake van waarde-aantasting. Dit komt omdat de premievrije aanspraak uit een nominaal bedrag bestaat dat door de inflatie wordt uitgehold.

Dit probleem is per 1 januari 1992 deels opgelost, doordat verzekeraars premievrije aanspraken op eenzelfde wijze moeten indexeren als de reguliere aanspraken. Indexering van pensioen is wettelijk niet verplicht.

Carrièrebreuk

Een andere reden voor het achterblijven van het pensioen komt doordat de eerdere opgebouwde pensioenaanspraken niet aangepast aan de loonsverhogingen bij de nieuwe werkgever. Bovendien wordt het pensioen niet verhoogd voor een eventuele salarissprong bij wisseling van werkgever,

De carrièrebreuk doet zich voor bij pensioenregelingen die gebaseerd zijn op het eindloonstelsel. Dit komt omdat bij ontslag de pensioenopbouw bij de oude werkgever stopt, anders gezegd het aantal dienstjaren voor de berekening van de hoogte van het pensioen wordt bevroren. Eventuele latere salarisverhogingen bij de nieuwe werkgever(s) werken niet door bij de pensioenverzekering van de oude werkgever.

Waardeoverdracht

Het probleem van de carrièrebreuk kan men (voor een deel) oplossen door een waardeoverdracht van de pensioenaanspraken van de vorige werkgever naar de nieuwe. Wanneer een werknemer hiervan gebruik wil maken, is de nieuwe werkgever sinds 8 juli 1994 verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. De overdrachtswaarde (een soort afkoopwaarde) zet de nieuwe werkgever om in extra pensioenjaren. De werknemer moet binnen 6 maanden na opname in een nieuwe pensioenregeling een verzoek tot waardeoverdracht doen. Meer over dit onderwerp treft men aan in de subrubriek Waardeoverdracht.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Pensioenakkoord    Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid