Pensioenbreuk

Datum laatste wijziging: 7 juli 2021  |  Trefwoorden: , , , , ,

Inhoud

  1. Vaak lagere pensioenaanspraak
  2. Waarde-aantasting
  3. Carrièrebreuk
  4. Waardeoverdracht


Wat is pensioenbreuk?

Pensioenbreuk is een vorm van pensioengat, simpelweg komt het er bij pensioenbreuk op neer dat er een tekort aan opgebouwd pensioen ontstaat. In de meeste gevallen ontstaat een pensioenbreuk wanneer u van werkgever verandert en de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever niet op elkaar aansluiten. Doordat de pensioenregeling van de oude werkgever niet aansluit op de pensioenregeling van de nieuwe werkgever neemt uw pensioenopbouw af omdat het pensioen dat u gedurende het dienstverband bij uw oude werkgever heeft opgebouwd maximaal over het salaris wat u voor uw vertrek verdiende wordt berekend.
Daarnaast wordt het pensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd niet opnieuw geïndexeerd, hierdoor wordt het in het verleden opgebouwde pensioen niet aangepast aan loon- en prijsstijgingen. Naast het veranderen van werkgever kan een pensioenbreuk ook ontstaan wanneer u tijdelijk stop met werken door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

Waardeoverdracht bij pensioenbreuk niet altijd verstandig

Het is niet in iedere situatie even verstandig om voor waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen te kiezen. Om er zeker van te zijn of het in uw situatie verstandig is om gebruik te maken van de waardeoverdracht van uw pensioen, doet u er verstandig aan om navraag te doen bij een pensioenadviseur.

Pensioenbreuk herstellen

Mocht u een pensioenbreuk hebben en te laat zijn met de waardeoverdracht van uw reeds opgebouwde pensioen dan kan uw de opgelopen pensioenbreuk toch nog herstellen. Het herstellen van de pensioenbreuk kan bijvoorbeeld door zelf extra voor uw pensioen te gaan sparen. Wanneer u zelf voor uw pensioen wilt sparen kunt kan dit met weinig risico doormiddel van banksparen voor het pensioen. Met banksparen loopt u niet alleen weinig risico maar profiteert u ook van belastingvoordeel. Wanneer u op zoek bent naar een hoger rendement en meer risico durft te nemen dan kunt u ook met een pensioenverzekering uw pensioenbreuk herstellen.

Vaak lagere pensioenaanspraak

Is er sprake van een premievrije pensioenaanspraak, dan kan het probleem van de pensioenbreuk ontstaan, d.w.z. door een bepaalde oorzaak zal de toekomstige pensioenuitkering lager uitvallen. Oorzaken zijn bijvoorbeeld het in dienst treden bij een andere werkgever met geen of minder gunstige pensioenverzekering, tijdelijke werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of zelf ontslag nemen zonder een andere baan te hebben. Pensioenbreuken doen zich vooral voor bij eindloonregelingen, zie onder.

Waarde-aantasting

Als een werknemer ontslag neemt of krijgt, worden zijn tot dan opgebouwde pensioenrechten bevroren, we spreken dan van een premievrije aanspraak. In de periode hierna is wat de pensioenaanspraken meestal sprake van waarde-aantasting. Dit komt omdat de premievrije aanspraak uit een nominaal bedrag bestaat dat door de inflatie wordt uitgehold.

Dit probleem is per 1 januari 1992 deels opgelost, doordat verzekeraars premievrije aanspraken op eenzelfde wijze moeten indexeren als de reguliere aanspraken. Indexering van pensioen is wettelijk niet verplicht.

Carrièrebreuk

Een andere reden voor het achterblijven van het pensioen komt doordat de eerdere opgebouwde pensioenaanspraken niet aangepast aan de loonsverhogingen bij de nieuwe werkgever. Bovendien wordt het pensioen niet verhoogd voor een eventuele salarissprong bij wisseling van werkgever,

De carrièrebreuk doet zich voor bij pensioenregelingen die gebaseerd zijn op het eindloonstelsel. Dit komt omdat bij ontslag de pensioenopbouw bij de oude werkgever stopt, anders gezegd het aantal dienstjaren voor de berekening van de hoogte van het pensioen wordt bevroren. Eventuele latere salarisverhogingen bij de nieuwe werkgever(s) werken niet door bij de pensioenverzekering van de oude werkgever.

Waardeoverdracht

Het probleem van de carrièrebreuk kan men (voor een deel) oplossen door een waardeoverdracht van de pensioenaanspraken van de vorige werkgever naar de nieuwe. Wanneer een werknemer hiervan gebruik wil maken, is de nieuwe werkgever sinds 8 juli 1994 verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. De overdrachtswaarde (een soort afkoopwaarde) zet de nieuwe werkgever om in extra pensioenjaren. De werknemer moet binnen 6 maanden na opname in een nieuwe pensioenregeling een verzoek tot waardeoverdracht doen. Meer over dit onderwerp treft men aan in de subrubriek Waardeoverdracht.