Pensioen bij beŽindiging dienstverband    Pensioen uit/in Duitsland 


Pensioen in/uit BelgiŽ

Datum laatste wijziging: 27 februari 2018  |  Trefwoorden: BelgiŽ, Nederland, Dubbele belasting, Belastingverdrag, Snel

Inhoud

  1. Duidelijkheid uit BelgiŽ over afkoop DGA-pensioen
  2. Meer internationale pensioenfondsen naar BelgiŽ
  3. Antwoord ontwerpbesluit regeling netto pensioen
  4. Kamervragen dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit BelgiŽ
  5. Belastingbedrag februari 2018

Meer internationale pensioenfondsen naar BelgiŽ

Steeds meer internationale bedrijven verhuizen de activiteiten van hun Nederlandse pensioenfonds naar BelgiŽ. Het vestigingsklimaat is daar aantrekkelijker dan in Nederland. (Bron: Shownieuws, 5 mei 2014)

Antwoord ontwerpbesluit regeling netto pensioen

Staatssecretaris mevrouw Klijnsma heeft in juni 2016 vragen beantwoord van de Tweede Kamercommissie over het voorgehangen ontwerpbesluit regeling voor netto pensioen.

De staatssecretaris legt uit dat met fiscale hygiŽne wordt gedoeld op de voorwaarden die nodig zijn voor het voldoende scheiden van de middelen voor het netto pensioen van de middelen voor de basispensioenregeling. Via de regeling netto pensioen worden belemmeringen voor de uitvoering van een netto pensioen in de vorm van een variabele uitkering weggenomen en worden voor deze uitkeringsvorm passende voorwaarden gesteld, die de fiscale hygiŽne waarborgen. Met het voorgehangen ontwerpbesluit wordt geen wijziging beoogd van de voorwaarden voor de aankoop van een vaste uitkering bij een netto pensioenregeling.

Verder gaat de staatssecretaris in op vragen over de heffing na een emigratie, specifiek naar BelgiŽ of Duitsland. In de meeste gevallen is het woonland gerechtigd belasting te heffen over de netto pensioenuitkeringen. Verder is het afhankelijk van het nationale recht van het nieuwe woonland of het netto pensioen ook daadwerkelijk in de heffing wordt betrokken. Belastingheffing is echter te voorkomen door de aanspraak op netto pensioen fiscaal geruisloos te laten vrijvallen op het moment dat hij ophoudt binnenlandse belastingplichtige te zijn.

Duidelijkheid uit BelgiŽ over afkoop DGA-pensioen

Bij de afkoop van de pensioenrechten die een DGA in eigen beheer heeft opgebouwd, verleent Nederland een korting op de belastinggrondslag. Deze korting wordt verleend bij afkoop in de jaren 2017, 2018 en 2019. De korting bedraagt dan resp. 34,5%, 25% en 19,5%. Omdat over het bedrag van de korting in Nederland effectief geen belasting wordt betaald, neemt de Belgische overheid voor in BelgiŽ woonachtige DGAís het standpunt in dat zij gerechtigd is tot belastingheffing over dit bedrag.

De hoogte van de in BelgiŽ te betalen belasting hangt af van het feit of de DGA nog een Ďopdracht uitoefent als bestuurder of zaakvoerderí. (Bron: Fiscasus, 7 feb. 2018)

Kamervragen dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit BelgiŽ

Staatssecretaris Snel van FinanciŽn schrijft in antwoord op Kamervragen dat belastingheffing voor inwoners van BelgiŽ die een pensioen uit Nederland ontvangen kan leiden tot dubbele belastingheffing als BelgiŽ deze pensioenen ook in de heffing betrekt. Deze situatie is onwenselijk. Daarom vindt op korte termijn een overleg plaats tussen Nederland en BelgiŽ om te komen tot een passende oplossing. (Bron: Rijksoverheid, 9 feb. 2018)

Belastingbedrag februari 2018

Door Belgische jurisprudentie was onduidelijk geworden of uit Nederland afkomstige pensioenen ook in BelgiŽ belast zullen worden. De Nederlandse Belastingdienst heeft daarom ongeveer 1300 inwoners van BelgiŽ die een pensioen uit Nederland ontvangen van in een kalenderjaar hoger dan bruto 25 000 euro bericht dat de vrijstelling loonbelasting is komen te vervallen. Dit heeft geleid tot situaties van dubbele belastingheffing.

Nederland en BelgiŽ hebben overeenstemming bereikt over een oplossing voor de pensioenproblematiek bij de toepassing van het belastingverdrag tussen Nederland en BelgiŽ. Dit schrijft staatssecretaris Snel in een brief op 23 februari 2018 aan de Tweede Kamer.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Pensioen bij beŽindiging dienstverband    Pensioen uit/in Duitsland