Pensioen uit/in Duitsland

Datum laatste wijziging: 20 maart 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. Belastingvrijstelling Duits (dwangarbeiders)pensioen
  2. Vanaf 2005 belastbaar
  3. Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden in Duitsland
  4. Belastingverdrag pensioenen tussen Nederland en Duitsland
  5. Militairen niet blij
  6. Geen verruiming overgangsregeling in Duitsland wonende gepensioneerden

Belastingvrijstelling Duits (dwangarbeiders)pensioen

Nederlanders die uit Duitsland één of meer pensioenen ontvangen waarover belastingaangifte in Duitsland moet worden gedaan, kunnen afzien van het doen van aangifte. Nederlanders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen het formulier 'Verklaring belastingaangifte Duits pensioen' van de Belastingdienst invullen. Ontvangt men een pensioen uit Duitsland dat verband houdt met het verrichtten van dwangarbeid in de Tweede Wereldoorlog, dan hoeft er mogelijk over dat pensioen (of een gedeelte daarvan) in Duitsland geen belasting te worden betaald (Bron: Euresrheinwaddenzee.info)

Vanaf 2005 belastbaar

Inwoners van Nederland die een pensioen ontvangen (ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering of nabestaandenpensioen) uit Duitsland zijn over dit pensioen in Duitsland belastingplichtig. De Duitse belastingdienst (Finanzamt) heeft vanaf 2005 de mogelijkheid om deze pensioenen (Deutsche Renten) te belasten.

De Duitse belastingdienst is eind 2010 begonnen met het verzenden van aangifteformulieren over de jaren vanaf 2005 aan burgers die een wettelijk pensioen uit Duitsland ontvangen. De Belastingdienst krijgt hier veel vragen over. Daarom is het informatieblad ‘Belasting betalen over een pensioen uit Duitsland’ gemaakt.

Overgangsregeling voor Nederlandse gepensioneerden in Duitsland

Staatssecretaris Weekers wil een overgangsregeling treffen voor in Duitsland wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen. Het in 2012 getekende nieuwe belastingverdrag met Duitsland pakt voor een deel van de gepensioneerden nadelig uit. Om deze groep tegemoet te komen heeft Weekers voorzien in een overgangsregeling van zes jaar waarin op deze pensioenen tijdelijk een lager belastingtarief van toepassing is.

Belastingverdrag pensioenen tussen Nederland en Duitsland

In zijn brief van 5 september 2014 heeft Staatssecretaris van Financiën Wiebes de vragen uit de Tweede kamer beantwoord over het voorstel tot goedkeuring van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland en het bijbehorende wijzigingsprotocol. In zijn brief worden onduidelijkheden uit het voorstel verhelderd.

In het nieuwe verdrag is afgesproken dat gepensioneerden die een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering ontvangen uit het andere land belast kunnen worden in dat andere land als het gezamenlijke bedrag van die inkomsten meer bedraagt dan € 15.000 per jaar. Dit betekent dat iemand die in Duitsland woont en uit Nederland AOW en een Nederlands bedrijfspensioen ontvangt van in totaal meer dan € 15.000 per jaar, door Nederland belast mag worden met inkomstenbelasting. Daarmee krijgt Nederland het heffingsrecht over een belangrijk deel van de in Nederland opgebouwde pensioenen. Overheidspensioenen blijven in de staat belastbaar vanwaar ze afkomstig zijn.

Door het nieuwe verdrag krijgt een grote groep inwoners van Duitsland, die nu pensioen ontvangen uit Nederland, te maken met een aanzienlijke toename van de belastingdruk. Voor deze groep geldt een overgangsregeling, belastingplichtigen kunnen kiezen om nog een jaar gebruik te maken van het oude verdrag. Daarnaast is er een overgangsregeling van zes jaar voorgesteld voor pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkeringen, waarop tijdelijk een lager belastingtarief van toepassing is. Het tariefpercentage loopt geleidelijk op. (Bron: PWC, 3 okt. 2014)

Militairen niet blij

Gepensioneerde Nederlandse ambtenaren die in Duitsland wonen zijn niet blij met het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag. Het gaat vooral om militairen. Ze zijn nu in Nederland belastingplichtig en vanaf januari in bijna alle gevallen in Duitsland. Daardoor verliezen ze hun recht op de aftrek van hypotheekrente en de heffingskorting, een drempel van ongeveer € 1500 waarover geen belasting hoeft te worden betaald. Bovendien is er voor overheidspensioenen geen overgangsregeling bedacht, maar alleen voor bedrijfspensioenen.

Volgens de spelregels van het nieuwe belastingverdrag mag Duitsland belasting heffen over de AOW-uitkering, die meestal rond de € 10.000 per jaar bedraagt. Om voor de rest in Nederland belastingplichtig te mogen blijven, moet het aanvullende pensioen dan minstens € 90.000 zijn. Dat is maar zelden het geval, waardoor ze volledig belastingplichtig in Duitsland worden. De hypotheekrente op hun Duitse huis mogen ze daar niet aftrekken. Samen met het verdwijnen van de heffingskorting, loopt het nadeel al snel in de duizenden euro’s per jaar.

Geen verruiming overgangsregeling in Duitsland wonende gepensioneerden

Er is geen aanleiding tot een verruiming van de huidige overgangsregeling voor de in Duitsland woonachtige gepensioneerden. Dat schrijft de Staatssecretaris van Financiën in de nota naar aanleiding van het verslag bij het goedkeuringswetsvoorstel bij het nieuwe belastingverdrag met Duitsland, dat aan de Eerste Kamer is gestuurd.

Volgens de staatssecretaris is een ruimere overgangsregeling - die ook voordeel zou geven aan belastingplichtigen met minder substantiële* pensioenen - niet passend gezien de beperkte absolute inkomenseffecten voor deze groep.

* Redactie: u mag kiezen, substantiële betekent: basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk, wezenlijk zelfstandigen, voedzaam, aanzienlijk, aanmerkelijk, beduidend, behoorlijk, degelijk, kernachtig, krachtig of virtueel.